Magdalena Zawadzka

partner

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe, Dotacje i instrumenty zwrotne, Partnerstwo publiczno-prywatne, Crowdsourcing innowacji, Hype Innovation

Magdalena jest partnerem w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania z pomocy publicznej na inwestycje typu greenfield, projekty badawczo-rozwojowe i środowiskowe. Współpracuje z dużymi polskimi i międzynarodowymi firmami oraz start-upami technologicznymi. Wartość pomocy uzyskanej na projekty, w których Magdalena wspierała klientów,  przekracza kilka miliardów euro. Magdalena odpowiada również za strategiczne partnerstwo CRIDO z Hype Innovation, niemieckim producentem rozwiązań informatycznych do zarządzania innowacjami. Magdalena dołączyła do CRIDO w 2008 roku, a w 2016 awansowała na stanowisko partnera. Karierę zawodową rozpoczęła ponad 18 lat temu w instytucjach publicznych zajmujących się funduszami przedakcesyjnymi. Jest autorką i współautorką kilku publikacji na temat funduszy europejskich i partnerstwa publiczno-prywatnego. Magdalena jako ekspert ds. pomocy publicznej jest członkiem komitetu monitorującego fundusze unijne oraz bierze czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczących programów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w Polsce. Magdalena pełni także funkcję członka zarządu organizacji European Association of Innovation Consultans (EAIC), która zrzesza obecnie ponad 50 firm zajmujących się tematyką innowacji w całej Europie.

Zobacz więcej

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej
Subskrybuj blogi