Maciej Rosiński

menedżer w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo podatkowe, Doradztwo CIT

Maciej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Z CRIDO współpracuje od 2016 roku. Maciej brał udział w licznych projektach związanych z restrukturyzacją działalności prowadzonej zarówno przez krajowych jak i zagranicznych inwestorów działających m.in. w branży nieruchomościowej, w tym w zakresie przygotowania efektywnych podatkowo struktur działalności operacyjnej. Jego praktyka zawodowa obejmuje również uczestnictwo w transakcjach, w szczególności na rynku nieruchomości komercyjnych, bieżące doradztwo podatkowe dla podmiotów polskich i zagranicznych, a także przeprowadzanie przeglądów podatkowych. Maciej ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Maciej ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz MDR.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi