Łukasz Kościjańczuk

partner

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe, Dotacje i instrumenty zwrotne

Partner w zespole Biznes i innowacje w CRIDO. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, zwłaszcza w wymiarze pozyskiwania finansowania na realizację prac B+R oraz inwestycji w formie grantów i zwolnień podatkowych. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w selekcji i optymalizowaniu projektów, kształtowaniu strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji i opracowaniu agend badawczych. Uczestniczył lub kierował pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 1 mld zł. Wśród obsługiwanych przez niego klientów dominują podmioty działające w obszarze Life-Science. Łukasz jest współautorem licznych artykułów, raportów i dwóch książek z zakresu pomocy publicznej „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” oraz „Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości”. W CRIDO pracuje od marca 2009 r.

Zobacz więcej

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej
Subskrybuj blogi