Krzysztof Kluza

senior advisor w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe, Biznes i digital

Krzysztof Kluza posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w finansach, doradztwie biznesowym i zarządzaniu zarówno w przemyśle jak i sektorze finansowym. Uczestniczył również w wielu projektach fuzji i przejęć oraz finansowych due diligence, a także w opracowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstw. Pracę zawodową rozpoczął w Boston Consulting Group. Następnie przez ponad pięć lat pracował w pionie projektów strategicznych w Citibanku Handlowym. W kolejnych latach pełnił m.in. funkcję CFO i Wiceprezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Selena, Prezesa Zarządu PIT RADWAR SA oraz Prezesa Zarządu PCO SA. Jako Dyrektor Banku w Banku Gospodarstwa Krajowego prowadził także projekty dla przedsiębiorstw, samorządów, spółek komunalnych i podmiotów leczniczych oraz transakcje finansowania handlu zagranicznego. Nadzorował również szereg rządowych programów wsparcia przedsiębiorstw. Krzysztof Kluza jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania zmianą oraz strategicznego zarządzania projektami. Posiada również Advanced Diploma in Management Accounting, CIMA. Jest członkiem Rady Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki - Sieć Badawcza Łukasiewicz. Ponadto jest autorem ok. 80 recenzowanych publikacji poświęconych tematyce finansów, bankowości, zarządzania ryzykiem, jednostkom samorządu terytorialnego oraz zrównoważonym modelom biznesowym i zagadnieniom ESG.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi