Katarzyna Witkowska

partner w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo prawne, Spory korporacyjne, Przestępczość białych kołnierzyków, Compliance, Private Client

Katarzyna jest partnerem w CRIDO i adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu White Collar Crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Wspiera zarówno klientów indywidualnych (tzw Private Client), jak również polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Prowadzone przez Katarzynę postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zespół prowadzony przez Katarzynę był wielokrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500, w tym w 2023  roku zarówno zespół jak i Katarzyna otrzymali rekomendacje w kategorii White Collar Crime. Ponadto, w 2023 roku, zespół znalazł się na Liście Najlepszych Kancelarii Prawnych w Polsce miesięcznika Forbes Polska w kategorii Przestępczość Białych Kołnierzyków. Katarzyna znalazła się także na krótkiej liście rankingu Woman in Business Law w kategoriach White Collar Crime Lawyer of the Year oraz Litigator of the Year. W 2015 r. Katarzyna otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatką nagrody Rising Stars -Prawnicy Liderzy Jutra. Katarzyna jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. W 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Model procesu a sprawiedliwość, rzetelność i efektywność procesu karnego”. Za pracę naukową była nagradzana licznymi stypendiami, w tym Stypendium Miasta Krakowa. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz artykułów branżowych. Klienci doceniają Katarzynę za biznesowe podejście, łatwość nawiązywania kontaktu oraz szybkie działanie. Proponowane przez Katarzynę i jej zespół strategie procesowe są często nieoczywiste, ale w wielu przypadkach takie indywidualne podejście okazuje się najlepszym rozwiązaniem.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi