Joanna Bernat

partner

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo prawne, Energia, Infrastruktura, Zamówienia Publiczne

Joanna Bernat jest partnerką w CRIDO i radczynią prawną z doświadczeniem w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa gospodarczego publicznego, w szczególności Prawa energetycznego i Ustawy o OZE, a także Prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Kompleksowo doradza klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących źródeł wytwórczych, w tym realizowanych w formule PPP oraz PZP, klastrów energii, DD, FIT for 55. Posiada duże doświadczenie w obszarze doradztwa regulacyjnego – koncesji, taryf, instrukcji ruchu (kodeksy sieci), wsparcia OZE. Przygotowuje oraz opiniuje dokumentacje przetargowe oraz projekty umów, z sukcesem reprezentując klientów przed organami administracji publicznej, sądami oraz KIO. Przez ostatnie lata związana była z butikową kancelarią wyspecjalizowaną w doradztwie prawnym dla klientów z sektora energetycznego.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi