Jacek Tuśnio

Managing Associate w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Spory korporacyjne

Jacek jest adwokatem w zespole postępowań spornych w CRIDO. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami. Prowadzi i doradza w sporach na każdym etapie: przedsądowym, sądowym oraz na etapie egzekucji orzeczeń sądów. Reprezentował klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradzał również klientom co do strategii zakończenia sporów sądowych przed planowanym procesem reorganizacji grupy kapitałowej. Prowadził kilkadziesiąt sporów dla jednych z największych w Polsce instytucji finansowych. Pracował również dla przedsiębiorców z wielu innych branż, w szczególności z branży budowlanej, farmaceutycznej oraz spożywczej/FMCG. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacją ukończył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Został trzykrotnie wyróżniony jako Recommended Lawyer w rankingu Legal 500 w kategorii Dispute Resolution – w latach 2021, 2022 oraz 2023.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi