Jacek Działański

project manager w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe

Jacek jest Project Managerem w zespole Doradztwa Biznesowego i Digital w CRIDO. Wspiera klientów w optymalizacji i automatyzacji procesów wewnętrznych, budowaniu systemów kontrolingowych oraz wdrażaniu i rozwoju narzędzi informatycznych, w tym BI.​ Jacek posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał m.in. w dziale audytu w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki,  a także na stanowisku szefa kontrolingu.  W biznesie odpowiadał za sprawozdawczość zarządczą, modelowanie finansowe, ogólny nadzór nad wynikami Grupy Kapitałowej notowanej na GPW, optymalizację działalności operacyjnej w zakresie rentowności sprzedaży, cyklu konwersji gotówki oraz kosztów, projektowanie, wdrażanie i rozwój narzędzi kontrolingowych. Uczestniczył w projektach IPO, Due dilligence, M&A, Spin-off, w tworzeniu spółek zależnych zagranicą w ramach ekspansji działalności operacyjnej w regionie Europy Środkowej oraz formułowaniu strategii.​ Jacek zdobył kwalifikacje FCCA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi