Grzegorz Rebkowiec

partner

Skontaktuj się

Obszary: Doradztwo biznesowe, Dotacje i instrumenty zwrotne

Grzegorz do zespołu Biznes i Innowacje w CRIDO dołączył w marcu 2010 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej m.in. dla projektów inwestycyjnych, projektów B+R, projektów związanych z tworzeniem centrów B+R, pozyskiwaniu pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Doradzał wielu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania i wykorzystywania przyznanego dofinansowania publicznego, w tym przedsiębiorstwom z sektora rolno-spożywczego, motoryzacyjnego, energetycznego, IT, farmaceutycznego, budowlanego. Grzegorz zarządza procesem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla klienta, dba o zgodność projektu z wymaganiami stawianymi przez poszczególne instrumenty wsparcia, a także koordynuje proces podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. W ramach prac związanych z pozyskaniem dotacji, Grzegorz często doradza w ukształtowaniu projektu, w dopracowaniu kwestii innowacyjności oraz opłacalności przedsięwzięcia, a także w kwestiach związanych z rozliczaniem dotacji. Ponadto posiada również znaczące doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Współautor szeregu publikacji branżowych, w tym „Rynek B+R w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw”. Jest autorem artykułów dotyczących wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, dostępnych na łamach Pulsu Biznesu oraz czasopism branżowych. ​ ​

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi