Edyta Defańska-Czujko

partner w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Prawo, Prawo pracy

Edyta Defańska-Czujko jest partnerem odpowiedzialnym za rozwój zespołu prawa pracy w kancelarii CRIDO Legal. Od kilkunastu lat doradza pracodawcom w sprawach HR. Edyta posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących w szczególności outsourcing pracowniczy oraz zwolnienia grupowe. Doradza również w złożonych, w tym w transgranicznych transferach pracowników, w zagadnieniach dotyczących elastycznych form zatrudnienia oraz związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Jej doświadczenie w zakresie zbiorowego prawa pracy obejmuje problematykę układów zbiorowych pracy i innych porozumień zawieranych ze stroną związkową oraz rozwiązywania sporów zbiorowych. Prowadzi również negocjacje ze związkami zawodowymi. Ponadto, doradza w kwestiach związanych z wynagradzaniem członków zarządów oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, w zagadnieniach związanych z politykami wynagrodzeń, w tym dla podmiotów prowadzących działalność regulowaną pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jej doradztwo dla sektora finansowego obejmuje również procesy identyfikacji w strukturze spółek pracowników, którzy mają istotny wpływ na profil ryzyka oraz opracowanie polityk w zakresie oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i nadzorczych oraz w obszarze przepisów szczególnych dla podmiotów prowadzących działalność regulowaną. Systematycznie reprezentuje pracodawców przed sądami powszechnymi oraz organami kontroli. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy, zwolnieniami kadry menedżerskiej, a także sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Edyta pracuje dla klientów działających w różnych sektorach gospodarki, w tym finansowej, usługowej, oraz branży usług BPO/SSC. Ponadto, prowadzi bieżącą obsługę prawną dla wielu firm krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów jej specjalizacji. Zanim dołączyła do CRIDO Legal była w partnerem kancelarii i szefem praktyki prawa pracy wyróżnionej dwukrotnie w rankingu Chambers Europe. Wcześniej przez 7 lat związana była z renomowaną kancelarią prawną, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie praw pracy, doradzając klientom korporacyjnym. Jest adwokatem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Ostatnie wpisy autora

Subskrybuj blogi