Błażej Czajkowski

starszy menedżer w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Pragmatic innovations

Błażej jest starszym menedżerem w zespole Biznes i innowacje w CRIDO. Zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania procesami tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach. Jest specjalistą TRIZ II stopnia (MA TRIZ). Ponadto Błażej posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw. W ramach realizowanych projektów zarządzał procesem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla klienta, dbał o zgodność projektów z wymaganiami stawianymi przez poszczególne instrumenty wsparcia, a także koordynował proces podpisywania umów o dofinansowanie. Doradzał także w zakresie kształtowania projektów, opracowaniu kwestii innowacyjności oraz opłacalności przedsięwzięć, a także w kwestiach związanych z rozliczaniem dotacji.  Błażej jest absolwentem studiów magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej w zakresie oceny projektów inwestycyjnych. Odbył też liczne kursy związane z zarządzaniem innowacją oraz z realizacją projektów w formule project finance. Jest autorem licznych artykułów prasowych i publikacji naukowych dotyczących procesów ubiegania się o pomoc publiczną. 

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi