Agata Kiełczyńska

senior associate w CRIDO

Skontaktuj się

Obszary: Spory korporacyjne, Przestępczość białych kołnierzyków, Compliance, Private Client

Agata zajmuje stanowisko senior associate w CRIDO. Jest adwokatem, członkiem zespołu postępowań spornych, w którym prowadzi sprawy z zakresu praktyki cywilnej, w tym rodzinnej, i administracyjnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami krajowymi, jak i w sporach obejmujących różne jurysdykcje. Agata niemal całą zawodową karierę poświęciła praktyce rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w ochronie interesów klientów indywidualnych (tzw. Private Client), zarówno reprezentując ich w sporach dotyczących prowadzonego przez nich biznesu, jak i wspierając w pokonywaniu prywatnych wyzwań związanych z ochroną majątku czy relacji rodzinnych (małżeńskich, stosunków z dziećmi). Agata ceni sobie pracę na rzecz firm rodzinnych, często doradza w sporach o wrażliwym charakterze, w tym dotyczących nieuczciwej konkurencji czy naruszenia dóbr osobistych. Klienci doceniają jej intuicyjne podejście tam, gdzie emocje stają się intensywne i mogą być złym doradcą. Agata doradza również przedsiębiorcom wykonującym wolne zawody, jak i członkom kadry zarządzającej. Współpracuje z podmiotami z branży hotelarskiej i turystycznej, branży retail oraz produkcyjnej (przetwórczej, budowlanej czy recyklingowej). Jako praktykujący mediator, Agata wyznaje zasadę służebnej funkcji postępowania sądowego, oferując wsparcie negocjacyjne w sytuacjach, w których możliwe jest skuteczne wypracowanie rozwiązania poza salą sądową. W ten sposób w przeszłości doprowadziła do polubownych rozwiązań od tych dotyczących wielomilionowych roszczeń kontraktowych, po porozumienia rodzicielskie i ugody dotyczące warunków rozwodu i podziału majątku. Poza CRIDO Agata aktywnie angażuje się pro-bono w sprawy z udziałem dzieci i młodzieży. Jest aktywnym członkiem Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, współpracuje także z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz więcej

Subskrybuj blogi