KSeF czyli Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie kontrahentom tzw. faktur ustrukturyzowanych. Cały proces odbywa się za pośrednictwem oprogramowania przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Od 2023 roku korzystanie z tego systemu będzie obligatoryjne.

Skorzystaj z KSeF Light, narzędzia stworzonego przez ekspertów CRIDO, aby Twoja integracja z nowym systemem przeszła bezproblemowo.

Funkcjonalności KSeF Light

Obsługa komunikacji z KSeF

 • Ładowanie faktur sprzedażowych  i pobieranie faktur zakupowych

Konwersja danych

 • Dostosowanie danych wsadowych z różnych źródeł do formatu schemy (generowanie faktur ustrukturyzowanych  w formacie XML)
 • Opcja dedykowanego konwertera danych
 • Wizualizacja faktur ustrukturyzowanych w postaci HTML/PDF

Automatyzacja procesów

 • Pobranie i prezentacja aktualnego statusu wysłanych  faktur w systemie Ministerstwa Finansów
 • Pobranie UPO wystawienia faktur w systemie KSeF
 • Obsługa błędów wysyłki
 • Automatyczne pobranie faktur zakupowych dostępnych dla danego podmiotu w systemie KSeF
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w procesie wystawiania faktur lub pobierania faktur z Krajowego Systemu e-Faktur
 • Możliwość integracji z wieloma źródłami danych (np.systemami ERP/systemami obiegu faktur/plikami excel) i automatyczne pobieranie/wysyłanie faktur z tych systemów

Korzyści z wdrożenia KSeF Light

Obsługa wielu źródeł danych

 • Minimalizacja liczby zmian wprowadzanych w innych systemach
 • Łączenie wielu systemów zawierających dane źródłowe (pobieranie i wysyłanie faktur)
 • Mapowanie danych na schemy faktury ustrukturyzowanej

Dbanie o jakość danych

 • Techniczne testowanie danych przed wysłaniem faktury do KSeF
 • Śledzenie statusów wysyłki, pobieranie UPO
 • Udostępnianie wizualizacji faktury

Zarządzanie i automatyzacja procesów

 • Minimalizacja liczby zmian w istniejących procesach
 • Śledzenie statusów wysyłki
 • Zarządzanie fakturami (nadawanie statusów, kategoryzacja)
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami
 • Obsługa grupy podmiotów i samofakturowania
Zobacz więcej

Różne modele wdrożenia KSeF Light

 1. Bezpośrednie, automatyczne wysyłania danych do KSeF z systemu źródłowego
 2. Graficzny interfejs do zarządzania wysyłką/pobieraniem danych
 3. Integracja z systemami źródłowymi w zakresie pobierania danych wsadowych i ładowania danych z KSeF (nr KSeF, statusy, danych faktur zakupowych)

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Subskrybuj blogi