Konsultanta/-ki ds. rozliczeń projektów unijnych

Do Twoich głównych zadań będzie należało:

 • rozliczane projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności, sprawozdań finansowych z realizacji projektów (zgodnie z harmonogramem), rozliczeń końcowych pod względem formalnym i finansowym;
 • przygotowywanie / weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • koordynacja spraw w ramach prowadzonych projektów, pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu, korespondencja wewnętrzna oraz zewnętrzna związana z realizacją i rozliczaniem projektów;
 • współpraca z beneficjentami realizującymi projekty unijne – od małych przedsiębiorstw po największe firmy w Polsce;
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi/ Zarządzającymi.

Oczekujemy:

 • minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomości systemu SL2014 i zasad realizacji oraz wytycznych programowych;
 • praktycznej znajomości prawodawstwa oraz procedur i wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020;
 • znajomości ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości – mile widziana;
 • znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych – mile widziane;
 • umiejętności czytania i interpretowania dokumentów księgowych, aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń;
 • sprawnego posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym itp.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w profesjonalnym i młodym zespole;
 • zdobywanie wiedzy od praktyków oraz cenne doświadczenie w doradztwie dla polskich przedsiębiorców i dużych firm;
 • pakiet benefitów m.in.: opieka medyczna, karta MultiSport.
Subskrybuj blogi