Pomagamy biznesom kompleksowo, dlatego proponujemy też usługi doradcze z zakresu finansów i digitalizacji.

W Corporate finance kompletksowo doradzamy przy transakcjach w trakcie procesu M&A, w tym między innymi: wykonujemy analizy ekonomiczno-finansowe, analizy rynku, sporządzamy modele finansowe i wyceny wartości przedmiotów transakcji oraz zarządzamy pracami w ramach badań due diligence.

Jako zespół Modelowania finansowego i Wycen wspieramy zasadniczą część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej, jak i strukturyzowania źródeł finansowania. Modele finansowe przygotowujemy również dla celów decyzyjnych, transakcyjnych, podatkowych, cen transferowych oraz projektów w formule PPP.

W zespole Doradztwo i Digital wspieramy digitalizację przedsiębiorstw. Wdrażamy rozwiązania wspierające naszych klientów w usprawnianiu procesów poprzez ich automatyzację oraz digitalizację. Prowadzimy analizy biznesowe i systemowe, które mają na celu identyfikację błędów i problemów, z jakimi aktualnie zmaga się przedsiębiorca. Wynikiem tych analiz są rekomendacje zmian istniejących systemów informatycznych, propozycje nowych narzędzi oraz różnego rodzaju integracje systemowe.

W ramach zespołu R&D pomagamy usprawniać procesy technologiczne i poprawę parametrów produktów. Doradzamy klientom, którzy szukają odpowiedniej dla siebie technologii lub zastanawiają się, kto mógłby być odbiorcą ich technologii. Przeprowadzamy również audyty IP – firmom zatroskanym o własność intelektualną R&D pomagamy sprawdzić skuteczność posiadanej ochrony IP (np. patentów) i doradzamy przy pisaniu wniosków patentowych.