Jak pozyskać finansowanie na silnik nowej gry komputerowej? Albo na lek na nieuleczalną jak dotąd chorobę? My to wiemy. Od kilkunastu lat pomagamy firmom odnaleźć się w świecie pomocy publicznej. Nasz zespół Biznes i innowacje jest liderem w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorców.

Naszym klientom pomagamy również w tworzeniu kompleksowych strategii innowacji, agend badawczych, zarządzaniu i organizacji działalności B+R oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w środowisku innowacyjnym.

Dzielimy się na dwa zespoły: piszących wnioski o dotację oraz rozliczających je.

Zespoły składają się z różnych stanowisk: od praktykanta, przez konsultanta, starszego konsultanta, managera, partnera do wspólnika. Jest też osoba odpowiedzialna za well-being pracowników. I jest niezastąpiona!