Naszym zadaniem jest zadbanie o komfort pracy zespołów biznesowych, żeby mogli skupić się na wsparciu naszych klientów. Dzielimy się na IT, HR, Marketing, Finanse i Office.

W IT dbamy więc o infrastrukturę teleinformatyczną, dostarczamy sprzęt, naprawiamy go, rozwiązujemy problemy z oprogramowaniem i wyszukujemy usprawnienia, które pomogą innym w codziennej pracy. Decyzje i serwery mamy na miejscu. Dzięki temu bardzo szybko jesteśmy w stanie wdrażać nasze pomysły. Stąd też jesteśmy na nie otwarci.

Jako zespół HR dostarczamy benefity i wciąż poszukujemy możliwości powiększania ich liczby i jakości. Wyszukujemy talenty i wdrażamy nowych pracowników do firmy tak, aby maksymalnie ułatwić im start w nowym miejscu. Dbamy o dokumentację pracowników, podpisujemy umowy i pilnujemy kwestii formalnych. Szkolimy i rozwijamy pracowników podczas wewnętrznych akademii i zewnętrznych szkoleń. Dbamy o przepływ najważniejszych informacji w firmie i relacje z uczelniami.

Promujemy CRIDO i wspieramy sprzedaż usług jako Marketing. Dbamy o relacje z mediami i organizujemy wydarzenia – dla klientów, partnerów biznesowych, ale także pracowników czy byłych pracowników. Zapewniamy narzędzia do komunikacji firmy na zewnątrz.

W Finansach zajmujemy się rachunkowością i realizowaniem zadań w zakresie finansowej działalności firmy, które są wymagane prawnie. Rejestrujemy zdarzenia i kontaktujemy się z organami zewnętrznymi. Odpowiadamy za kontrolę efektywności działania firmy w perspektywie finansowej.

Organizujemy pracę w biurze i dbamy w nim o dobrą atmosferę jako Office. Przyjmujemy zewnętrznych gości, wyszukujemy dostawców, zajmujemy się pocztą i zaopatrzeniem. Projektujemy nowoczesne rozwiązania biurowe, które ułatwiają i umilają pracę. Wspieramy zespoły biznesowe w ich codziennej pracy.

Jako zespół Knowledge dbamy o to, aby nasi eksperci zawsze posiadali aktualną wiedzę. Weryfikujemy i dystrybuujemy wszelkie istotne zmiany prawne. Dbamy o to, żeby w firmie były zawsze najświeższe publikacje. Poszukujemy wydarzeń, podczas których możemy dzielić się wiedzą.