Kalkulator innovation BOX

Firmy, które skorzystają z zachęty Innovation Box mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%. Warunkiem jest osiągnięcie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prowadzenie działalności B+R. Wypełnij wymagane pola i zobacz, ile możesz oszczędzić dzięki Innovation Box.

Proszę wpisać kwoty

Wyniki

Ulga na B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują jej potencjał?

Eksperci CRIDO przeanalizowali wybrane aspekty związane z wydatkami na działalność badawczo-rozwojową w kontekście dostępnych ulg podatkowych.

Pobierz

Artykuły #Innovation Box

Prawa autorskie do niniejszej prezentacji (dalej: „Kalkulator”) przysługują Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej: Crido Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000767872, NIP: 525-274-18-27 (dalej: „Crido”). Informacje zawarte w niniejszym Kalkulatorze są dostępne nieodpłatnie. Kalkulator nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna z informacji zawartych w niniejszym Kalkulatorze nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Crido niniejszym zastrzega, że wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w niniejszym Kalkulatorze przez osoby trzecie.

Subskrybuj blogi