Kalkulator IP Box

Firmy, które skorzystają z zachęty IP Box mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%. Warunkiem jest osiągnięcie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prowadzenie działalności B+R. Wypełnij wymagane pola i zobacz, ile możesz oszczędzić dzięki IP Box.

Proszę wpisać kwoty

Wyniki

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Artykuły #IP Box

Prawa autorskie do niniejszej prezentacji (dalej: „Kalkulator”) przysługują Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej: Crido Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000767872, NIP: 525-274-18-27 (dalej: „Crido”). Informacje zawarte w niniejszym Kalkulatorze są dostępne nieodpłatnie. Kalkulator nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna z informacji zawartych w niniejszym Kalkulatorze nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Crido niniejszym zastrzega, że wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w niniejszym Kalkulatorze przez osoby trzecie.

Subskrybuj blogi