Przyszłość podatkowa nadeszła szybko

Mijająca dekada uświadomiła dobitnie jak niepewnym, trudnym i reputacyjnie wrażliwym obszarem jest obszar podatkowy. W ciągu zaledwie kliku lat dynamika zmian podatkowych oraz szybko postępująca cyfryzacja raportowania podatkowego spowodowała znaczący wzrost niepewności podatkowej i sprawiła, że bezpieczne zarządzanie funkcją podatkową stało się ogromnym wyzwaniem. Równocześnie szereg głośnych medialnie spraw podatkowych sprawił, że podatki przestały być tylko kwestią technicznych rozliczeń przygotowywanych w zaciszu departamentów podatkowych, ale stały się kanwą wielu dyskusji o aspektach społecznych, solidarnościowych czy etycznych.

Roman Namysłowski, partner zarządzający CRIDO

Co przyniosą podatki nowej dekady?

W tych wymagających czasach, gdy presja na wpływy budżetowe jest coraz większa, zaś możliwości łatwego ich pozyskania – ograniczone, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19, coraz ważniejsza staje się dyskusja o tym, jaki model powinna przyjąć relacja organy – podatnik, jakie działania może podejmować podatnik, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo i unikać pułapek finansowych, karnych i reputacyjnych, a także jakie rozwiązania oraz podejścia mogą i powinny wdrażać organy podatkowe, aby wzmacniać zaufanie i dobrowolny „tax compliance”.

Inicjatywa „Zrównoważone Podatki” – Nasza Misja

 

Chcemy tworzyć w przestrzeni publicznej, krajowej i międzynarodowej dyskusję o zrównoważonych, odpowiedzialnych i bezpiecznych podatkach:

W CRIDO od ponad 15 lat dzielimy się wiedzą z naszymi klientami, pomagamy im w bezpiecznym rozliczaniu podatków i wspieramy w trakcie kontroli, bierzemy aktywny udział w dialogu z organami administracji państwowej oraz kształtujemy głos w debacie publicznej na temat systemu podatkowego. Inicjatywa „Zrównoważone Podatki” jest spójna z naszymi działaniami i akcentuje kierunek w jakim myślimy o podatkach.

Zrównoważone podatki – inicjatywa CRIDO – Monika Lewandowska from CRIDO on Vimeo.

Nasza Misja – jak chcemy ją realizować?

  • Poprzez aktywne uczestnictwo w debacie publicznej – w szczególności w aspekcie czynników wpływających na pewność podatkową i przejrzystość systemu podatkowego.
  • Poprzez przybliżanie mechanizmów wspierających zaufanie w relacjach podatnik – organ podatkowy takich jak program współdziałania czy ugodowe rozwiązywanie sporów.
  • Promując działania służące poprawie bezpieczeństwa funkcji podatkowej oraz zabezpieczeniu podatkowego ryzyka reputacyjnego.
  • Publikując opracowania i komentarze związane z aktualnymi trendami w obszarze kształtowania polityk podatkowych i zmieniającymi się obszarami percepcji kwestii podatkowych.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi