Ulga na B+R pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Największym benefitem wynikającym z ulgi B+R są oczywiście zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Dla przykładu: wysokość dodatkowego odpisu w 2019 roku dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wynosi 100% kosztów działalności badawczo-rozwojowej, podczas gdy spółki o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą liczyć nawet na 150% odliczenia.

Magdalena Kosewska, partner w CRIDO

W czym możemy Ci pomóc

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Ulga B+R | Warunki korzystania z ulgi

  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i ponoszenie kosztów z tym związanych
  • identyfikacja kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi B+R
  • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w ewidencji

Działalnośc badawczo-rozwojowa (B+R)

Ulga B+R | Koszty kwalifikowane

  • wynagrodzenia personelu badawczego
  • nabycie materiałów i surowców na potrzeby badań
  • opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych
  • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych
  • odpisy amortyzacyjne  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R
  • nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych, o ile nie są środkiem trwałym

Ulga B+R | Kto może skorzystać z ulgi

Wielkość firmy nie ma tu znaczenia: z ulgi B+R może skorzystać każdy, zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, działający w dowolnej branży. Jedyny wymóg, to konieczność prowadzania działań badawczo-rozwojowych i ponoszenia kosztów prac badawczych.

Ulga B+R | Najciekawsze interpretacje organów podatkowych

Pobierz ulotkę

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Ulga na B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują jej potencjał?

Eksperci CRIDO przeanalizowali wybrane aspekty związane z wydatkami na działalność badawczo-rozwojową w kontekście dostępnych ulg podatkowych.

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi