Zwykle, gdy słyszymy o trendach, nasze pierwsze skojarzenia kierują nas w stronę mody. Od kilku już dekad, a szczególnie w ostatnich latach, coraz częściej mówi się jednak o przewidywaniu i projektowaniu przyszłości.

Dynamiczny rozwój, jaki obserwujemy przede wszystkim na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, spowodował bowiem, że nie tylko technologia zawładnęła naszą rzeczywistością. Zawładnęły nią również trendy. Trendy, które są obecne w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej gałęzi gospodarki i które nie tylko dotykają wybranych rynków, lecz także wchodzą w cały światowy ład biznesowy, polityczny czy społeczny. Ich odbiciem, choć jak się okazuje z lekkim przesunięciem czasowym, są przepisy prawne i podatkowe dotyczące poszczególnych obszarów szybko zmieniającego się świata, a także rozwiązań technologicznych. Tym samym analiza trendów w obszarze podatkowym ma niebagatelne znaczenie dla minimalizowania niepewności w prowadzeniu biznesu. Obserwując ten stale przyspieszający na naszych oczach proces, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kilku, naszym zdaniem kluczowym pod względem podatkowym, trendom zdefiowanym przez infuture.institute na Mapie Trendów 2021. Zebraliśmy szczegółowe informacje i dokonaliśmy ich analizy, by móc nie tylko przedstawić kierunek podejmowanych działań ustawodawczych dotyczących danego trendu, ale również pokazać istniejące już i obowiązujące przepisy, a także dopiero planowane rozwiązania. Przyjrzeliśmy się im zarówno na poziomie ustawodawstwa wspólnotowego, jak i przepisów wprowadzanych już w poszczególnych krajach, by zobaczyć jak bardzo obecne prawodawstwo przystaje do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Mamy nadzieję, że lektura naszego opracowania przybliży te zagadnienia i rozpocznie szerszą dyskusję o znaczeniu obecnych trendów dla przyszłości biznesu, a także o barierach, które stoją na drodze ich rozwoju.

Zespół CRIDO

Co znajdziesz w raporcie?

Opracowanie powstało w oparciu o Mapę Trendów – autorskie narzędzie stworzone przez infuture.institute.

Analizując zakres poszczególnych trendów, wybraliśmy te, które w naszej ocenie są aktualne również w sferze podatkowej.

Samodzielnie zdecydowaliśmy się zdefiniować i opisać dodatkowy trend, niezwykle istotny z puntu widzenia przepisów podatkowych i prawnych – Modele biznesowe cyfrowej ery.

Przeanalizowaliśmy kluczowe obszary działań legislacyjnych obrazujące rozwój tych trendów „na dziś” oraz możliwe kierunki ich ewolucji.

Pobierz opracowanie „Trendy Podatkowe 2021” i zapoznaj się z opisami poszczególnych trendów oraz komentarzami ekspertów CRIDO

>>Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Autorzy opracowania

Subskrybuj blogi