Konferencja: Przyszłość współpracy na linii podatnik – organy podatkowe

Nagranie konferencji z dnia 30 czerwca 2021 roku

Stabilne zarządzanie podatkami

Rozwiązania ze sfery cooperative compliance mają różne wymiary – od realizacji ustawowych obowiązków (np. Strategie podatkowe) do działań dobrowolnych nakierowanych na osiągniecie konkretnego celu (np. Przystąpienie do Programu Współdziałania).

Wszystko zależy przede wszystkim od podejścia organizacji oraz założeń, które chce ona osiągnąć w ramach strukturyzowania tzw. funkcji podatkowej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zakresy naszego wsparcia:

Przystąpienie do Programu Współdziałania

 • Wsparcie dla podatników, którzy zamierzają przystąpić do Programu Współdziałania jeszcze w ramach trwającej obecnie rekrutacji do pierwszej pilotażowej fazy Programu
 • Pełne wsparcie i doradztwo na każdym etapie: przygotowań do aplikowania, złożenia wniosku, spotkania wstępnego, audytu wstępnego, a także w trakcie uczestnictwa w Programie

>>Dowiedz się więcej 

Strategia Podatkowa

 • Nowy obowiązek dla największych podatników oraz podatkowych grup kapitałowych zakładający publikację corocznej informacji o realizowanej Strategii Podatkowej
 • Przed realizacją obowiązku warto przeprowadzić analizę funkcjonujących w organizacji procesów odpowiadających za funkcję podatkową tak, by dokładnie wiedzieć, co stoi za Strategią Podatkową, której realizację należy następnie opisać w sprawozdaniu
 • Warto również zastanowić się nad przygotowaniem i dostosowaniem całości niezbędnych procesów i procedur, w tym uzupełnieniem oraz opracowaniem dokumentu opisującego Strategię Podatkową w zgodzie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów oraz podejściem organizacji
 • Dopiero finalny etap prac powinien obejmować wsparcie w opracowaniu projektu informacji o realizowanej Strategii Podatkowej
 • Zgodnie z powyższym, oferujemy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu podatnika do realizacji obowiązku publikacji informacji o realizacji Strategii Podatkowej

>>Dowiedz się więcej

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej (NAFP)

 • Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej (NAFP) to realizowana na zlecenie podatnika weryfikacja, czy prawidłowo wykonuje on swoje obowiązki podatkowe oraz czy przyjęty sposób zarządzania i nadzoru nad realizacją funkcji podatkowej jest skuteczny i adekwatny do potrzeb oraz celów organizacji
 • NAFP mogą przeprowadzić tylko podmioty niezależne wobec audytowanego
 • Oferujemy kompleksowy audyt zgodny z założeniami NAFP

 >>Dowiedz się więcej

Program Horyzont HMP

 • Oferta skierowana do podatników, którzy zamierzają przystąpić do Programu Współdziałania w dalszej perspektywie czasowej
 • Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie przygotowań: od określania harmonogramu i strategii działania, przez zaprojektowanie / uzupełnienie procesów, aż do aplikowania oraz złożenia wniosku, spotkania wstępnego, audytu wstępnego, a także w trakcie Programu

>> Dowiedz się więcej

Audyt procesów funkcji podatkowej

 • Porządki w podatkach – organy podatkowe coraz częściej utożsamiają fakt posiadania ułożonych procesów i procedur podatkowych z rzetelnym podejściem do wypełniania obowiązków w tym obszarze. Uporządkowanie procesów i ich spisanie w formie procedur podatkowych dowodzi dojrzałości organizacji funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie, przyczyniając się do ograniczenia ryzyka podatkowego i karnoskarbowego m. in. po stronie zarządu
 • Oferujemy wsparcie przy weryfikacji posiadanych procedur podatkowych pod kątem ich aktualności, prawidłowości i efektywności dla minimalizacji ryzyk

>> Dowiedz się więcej

Zgodni z MF – Trzymaj standard

 • Wysokie standardy organizacji i zarządzania funkcją podatkową w przedsiębiorstwie mogą wdrożyć nie tylko podmioty ubiegające się o przystąpienie do Programu Współdziałania
 • Oferta skierowana jest do wszystkich podatników chcących zabezpieczyć prawidłowość swoich rozliczeń podatkowych, ograniczyć ryzyka podatkowe i karnoskarbowe związane z prowadzoną działalnością oraz budujących swoją pozycję rynkową jako wiarygodnego i rzetelnego partnera dla swoich kontrahentów i organów podatkowych
 • Oferujemy pełne wsparcie w procesie, dzięki któremu podatnik będzie mógł realizować swoje obowiązki podatkowe zgodnie z najwyższymi standardami pożądanymi przez Ministerstwo Finansów

>> Dowiedz się więcej

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi