O tax governance

Tax governance to zasady, którymi Twoja organizacja kieruje się podejmując decyzje w obszarze podatków. Uporządkowane procesy wspierane skutecznymi ramami organizacyjnymi pozwalają na zarządzanie rozliczeniami w sposób efektywny, przejrzysty i uczciwy wobec właścicieli, inwestorów, klientów i pracowników. To również wyraźny sygnał pod adresem administracji skarbowej i społeczności, której jesteś częścią, że wywiązujesz się ze swoich zobowiązań względem nich.

Dojrzałość, transparentność, bezpieczeństwo

Poprawa jakości tax governance ma wiele wymiarów. Model dojrzałości funkcji podatkowej przyjęty przez poszczególnych przedsiębiorców różni się między sobą dokładnie tak, jak różnią się sami podatnicy.

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przykłada się do tego, żeby firmy kierowały się zasadami ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) i uważamy, że zasady te z całą pewnością odnoszą się także do podatków.

Dlatego też fundamentem naszego wsparcia jest znalezienie najbardziej dopasowanego i odpowiedniego sposobu, aby pomóc w osiągnięciu Twoich celów – bez względu na ich naturę – czy zamierzasz zapewnić realizację ustawowych obowiązków (np. informacja o realizacji strategii podatkowej), skorzystać z dobrowolnych programów (np. Programu Współdziałania), czy po prostu rozwinąć ramy organizacyjne i standardy dotyczące podatków w Twojej organizacji.

Dojrzałość funkcji podatkowej i współdziałanie

Barometr dojrzałości funkcji podatkowej

 • Idea dobrego tax governance wydaje Ci się interesująca i jest zgodna z Twoim podejściem, ale nie wiesz od czego zacząć? Zróbmy pierwszy krok razem.
 • Możemy pomóc Ci uchwycić ogólny obraz jakości funkcji podatkowej oraz ram wewnętrznego nadzoru podatkowego w Twojej organizacji. Pozwoli to wyznaczyć Ci kierunek zmian oraz ustalić priorytety dalszych działań.

Dowiedz się więcej

Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

 • Oznaczają one model zarządzania procesem kontroli wszystkich spraw podatkowych, identyfikacji ryzyk oraz dotrzymywania ustawowych terminów odnośnie sprawozdawczości.
 • Skuteczne i adekwatne RWNP udoskonalą Twoje działanie w zakresie funkcji podatkowej i będą dostosowane do indywidualnej specyfiki Twojego biznesu tak, aby stanowił on przykład rzetelnego podatnika.
 • Opracujemy i wdrożymy kompleksowe i usystematyzowane RWNP, które będą poddawane regularnemu sprawdzeniu podczas audytu.

Dowiedz się więcej

Audyt procesów funkcji podatkowej

 • Wprowadź porządki w podatkach – organy podatkowe coraz częściej utożsamiają fakt posiadania ułożonych procesów i procedur podatkowych z rzetelnym podejściem do wypełniania obowiązków w tym obszarze.
 • W celu dokonania szczegółowej oceny Twojej obecnej sytuacji, oferujemy sprawdzenie procedur obowiązujących w Twojej organizacji pod kątem ich aktualności, prawidłowości i efektywności dla minimalizacji ryzyk.
 • Twoja organizacja przyjęła rozwiązania inne niż wymienione w wytycznych Ministerstwa Finansów? Ocenimy czy Twój standard jest wystarczający zgodnie z zasadą „comply or explain”.

Dowiedz się więcej

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej

 • Uczestnicy Programu Współdziałania podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym transparentności. Przepisy nakładają obowiązek regularnego występowania o przeprowadzenie zewnętrznego audytu – Niezależnego Audytu Funkcji Podatkowej (NAFP).
 • Oferujemy przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodnego z założeniami NAFP.

Dowiedz się więcej

Przystąpienie do Programu Współdziałania

 • Oferujemy wsparcie dla podatników, którzy w bliskiej lub dalszej perspektywie planują aplikować do Programu Współdziałania i wejść na najwyższy poziom w obszarze transparentności podatkowej i cooperative compliance.
 • Kompleksowe wsparcie obejmuje doradztwo na każdym etapie: przygotowań do aplikowania, złożenia wniosku, spotkania wstępnego, audytu wstępnego, a także w trakcie uczestnictwa w Programie.

Dowiedz się więcej

Trzymaj wysoki standard

 • Wysokie standardy organizacji i dobre zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie powinny wdrożyć nie tylko podmioty ubiegające się o przystąpienie do Programu Współdziałania.
 • Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podatników chcących zabezpieczyć prawidłowość swoich rozliczeń podatkowych, ograniczyć ryzyka podatkowe i karnoskarbowe związane z prowadzoną działalnością. Jest odpowiednia również dla podmiotów budujących swoją pozycję rynkową jako wiarygodnego i rzetelnego partnera dla swoich kontrahentów i organów podatkowych.
 • Oferujemy pełny zakres wsparcia w procesie umożliwiającym realizację obowiązków podatkowych zgodnie z najwyższymi standardami pożądanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dowiedz się więcej

Transparentność w relacjach z otoczeniem

Płacenie podatków to w istocie najbardziej podstawowa forma wnoszenia przez biznes ekonomicznego wkładu na rzecz społeczeństwa. Ujawnienie podejścia Twojej organizacji do kwestii podatkowych jest sposobem na wyrażenie jednego z podstawowych elementów tożsamości firmy oraz budowania jej wartości.

Co więcej, zmiany w łańcuchach dostaw spowodowane przełomowymi wydarzeniami ostatnich lat i miesięcy sprawiły, że troska o działanie firmy sama w sobie stała się niewystarczająca – zauważa się potrzebę głębszego poznania kontrahentów, pochodzenia ich kapitału oraz wzorców, jakimi kierują się w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarówno krajowe władze podatkowe, jak i najważniejsze instytucje międzynarodowe prowadzące reformy systemów podatkowych przygotowują coraz bardziej szczegółowe wytyczne i regulacje prawne dotyczące ujawniania pewnych informacji. Pomożemy Ci zachować komfort w upublicznianiu tych informacji.

Strategia Podatkowa – w zgodzie z przepisami

 • Jeżeli Twoje przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln euro lub utworzyłeś Podatkową Grupę Kapitałową (niezależnie od wysokości przychodów), podlegasz obowiązkowi publikacji informacji o realizacji Strategii Podatkowej.
 • Procedura ta, by miała sens w praktyce, powinna być „skrojona” na miarę danej spółki. Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia w przygotowywaniu kandydatów do Programu Współdziałania i strukturyzacji elementu funkcji podatkowej.

Dowiedz się więcej

Przenieś Strategię Podatkową na wyższy poziom

 • Ulepszać znaczy zmieniać. Organizacje poszukują rozwiązań, aby osiągnąć standard raportowania podatkowego umożliwiający wszystkim interesariuszom właściwą ocenę ich funkcji podatkowej i docenienie ich zaangażowania.
 • Oferujemy pomoc w rozwinięciu strategii podatkowej, przyjęciu wskaźników efektywności i innych elementów wykraczających poza formalne wymogi, aby w pełni zwrócić uwagę na przewagi Twojej firmy.

Wartości w łańcuchu dostaw

 • Przejrzystość w obszarze podatków nie tylko w Twojej organizacji, lecz także w Twoim otoczeniu biznesowym – to właściwy kierunek.
 • Przygotujemy formułę, która pozwoli przeskanować Twoje łańcuchy dostaw, aby zmaksymalizować pewność, że nie współpracujesz z nierzetelnymi i nieetycznymi kontrahentami.
 • Zaprojektujemy odpowiednie i dostosowane do Twojej organizacji procedury, które pomogą Ci otaczać się takimi partnerami biznesowymi, którzy tak jak Ty rozumieją, czym jest transparentność.

Dowiedz się więcej

Pewność skutków podatkowych decyzji

Polski system podatkowy oferuje podatnikom szereg rozwiązań pozwalających na uniknięcie niepewności co do skutków podatkowych decyzji biznesowych. Niektóre jego elementy są zaprojektowane z myślą o strategicznych inwestorach oraz firmach działających w specjalistycznych branżach i na międzynarodowych rynkach.

Najlepszy dobór dla inwestora

 • Nie masz pewności czy Polska jest najlepszym krajem, w którym możesz zainwestować – pozwól nam przedstawić kompleksową paletę zachęt i intrumentów podatkowych dostępnych dla projektów inwestycyjnych i wybrać te najbardziej odpowiednie.
 • Jeśli podatki nie są jedynym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji, zaangażujemy naszych najlepszych ekspertów w zakresie dotacji pieniężnych, instrumentów finansowych i mechanizmów niepieniężnych.

Dowiedz się więcej

Interpretacje transgraniczne w VAT

 • Kwestie bezpieczeństwa transakcji międzynarodowych są jednym z Twoich priorytetów? Zdajesz sobie sprawę z ryzyka związanego z rozliczeniem VAT, wynikającego z odmiennych interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego przez poszczególne administracje podatkowe państw członkowskich UE?
 • Pomożemy Ci zainicjować współpracę polskich i zagranicznych organów podatkowych w Twojej sprawie. Po zakończeniu procesu administracja uzgodni jednolitą interpretację obowiązujących przepisów VAT.

Dowiedz się więcej

Porozumienie Inwestycyjne (Interpretacja 590)

 • Każdy, kto planuje lub rozpoczął w Polsce inwestycję o wartości 100 mln zł (od 2025 r. – 50 mln zł) może uzyskać pewność w interpretacji przepisów podatkowych dzięki jednemu kompleksowemu dokumentowi.
 • Inwestor strategiczny będzie mógł skorzystać z usługi Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora – punktu dostarczania przekrojowej informacji na temat zagadnień podatkowych.

Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego bezpośrednio z Ministrem Finansów odbywa się w specjalnych ramach. Przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Dowiedz się więcej

Dlaczego CRIDO?

CRIDO posiada niezbędny know-how w zakresie Tax governance:

Przygotowaliśmy 1/3 ze wszystkich spółek aplikujących do pilotażowej edycji Programu Współdziałania – projektując od nowa struktury Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego i tworząc kilkadziesiąt procedur podatkowych, operacyjnych oraz biznesowych na potrzeby organizacji aplikujących do Programu.

Wierzymy, że budowanie relacji między organami skarbowymi a podatnikami opartych na współpracy i zaufaniu to uniwersalny trend, który zmieni sposób postrzegania kwestii płacenia podatków.

Dlatego też zostaliśmy członkiem UN Global Compact Network Poland – platformy na rzecz rozwoju i ujawniania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Misją UN Global Compact jest mobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy do tworzenia świata, jakiego pragniemy. Administracja skarbowa i podatnicy spotykający się na równych prawach, jasno i otwarcie określający zasady, którymi się kierują są – zdaniem CRIDO – istotnym elementem tej rzeczywistości.

Wyznaczanie światowych trendów wymaga silnego wsparcia międzynarodowego. Jesteśmy członkiem Taxand, globalnej organizacji podatkowej. Współpracujemy z doradcami z ponad 40 krajów. Jesteśmy również aktywnym uczestnikiem inicjatyw rozwojowych mających na celu promowanie dobrych rządów i współpracy w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Warto zapytać

Subskrybuj blogi