O Tax Governance

Tax Governance to:

  • zasady, którymi organizacja kieruje się podejmując decyzje w obszarze podatków
  • uporządkowane procesy wspierane skutecznymi ramami organizacyjnymi pozwalające na zarządzanie rozliczeniami w sposób efektywny, przejrzysty i uczciwy wobec właścicieli, inwestorów, klientów i pracowników
  • wyraźny sygnał pod adresem administracji skarbowej i społeczności, której organizacja jest częścią, że wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem nich

Dojrzałość, transparentność, bezpieczeństwo

Model dojrzałości funkcji podatkowej przyjęty przez poszczególnych przedsiębiorców różni się między sobą dokładnie tak, jak różnią się sami podatnicy.

Fundamentem naszego wsparcia jest znalezienie najbardziej dopasowanego i odpowiedniego sposobu, aby pomóc w osiągnięciu Twoich celów – bez względu na ich naturę – czy zamierzasz zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe swojej organizacji, zapewnić realizację ustawowych obowiązków (np. informacja o realizacji strategii podatkowej), skorzystać z dobrowolnych programów (np. Programu Współdziałania), czy po prostu rozwinąć ramy organizacyjne i standardy dotyczące podatków w Twojej organizacji.

 

Dojrzałość funkcji podatkowej i współdziałanie

Barometr dojrzałości funkcji podatkowej

Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Audyt procesów funkcji podatkowej

Niezależny Audyt Funkcji Podatkowej

Przystąpienie do Programu Współdziałania

Dojrzała funkcja podatkowa

Transparentność w relacjach z otoczeniem

Płacenie podatków to w istocie najbardziej podstawowa forma wnoszenia przez biznes ekonomicznego wkładu na rzecz społeczeństwa. Ujawnienie podejścia Twojej organizacji do kwestii podatkowych jest sposobem na wyrażenie jednego z podstawowych elementów tożsamości firmy oraz budowania jej wartości.

Co więcej, zmiany w łańcuchach dostaw spowodowane przełomowymi wydarzeniami ostatnich lat i miesięcy sprawiły, że troska o działanie firmy sama w sobie stała się niewystarczająca – zauważa się potrzebę głębszego poznania kontrahentów, pochodzenia ich kapitału oraz wzorców, jakimi kierują się w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarówno krajowe władze podatkowe, jak i najważniejsze instytucje międzynarodowe prowadzące reformy systemów podatkowych przygotowują coraz bardziej szczegółowe wytyczne i regulacje prawne dotyczące ujawniania pewnych informacji. Pomożemy Ci zachować komfort w upublicznianiu tych informacji.

Pewność skutków podatkowych decyzji

Polski system podatkowy oferuje podatnikom szereg rozwiązań pozwalających na uniknięcie niepewności co do skutków podatkowych decyzji biznesowych. Niektóre jego elementy są zaprojektowane z myślą o strategicznych inwestorach oraz firmach działających w specjalistycznych branżach i na międzynarodowych rynkach.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi