Czym jest Polski Ład

Polski Ład to pakiet zmian w ustawach podatkowych, które w przeważającej części weszły w życie od 2022 roku. Mimo, że w oficjalnej narracji rządu, Polski Ład przedstawiany jest jako historyczna obniżka podatków i pakiet ulg, to jednak szereg wprowadzonych zmian ma raczej efekt zwiększenia efektywnego obciążenia podatkowego, a zarządzenie zmianami stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców.

Chcemy, by niniejsza strona pełniła rolę „HUB-u wiedzy” o Polskim Ładzie, pokazywała kluczowe obszary, w których zostały wprowadzone zmiany, zbierała w jednym miejscu przygotowywane przez nas materiały merytoryczne: wpisy na naszego bloga #podatkiwbiznesie, alerty czy webinary.

Oddajemy również do Państwa dyspozycji zespół ekspertów, którzy ocenią wpływ Polskiego Ładu na Państwa działalność i zaproponują adekwatne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

W czym możemy pomóc

Jedna z najbardziej znaczących zmian, przewidzianych w Polskim Ładzie, dotyczy odejścia od możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, a także powiązanie wysokości składki na to ubezpieczenie z wysokością dochodu. Oprócz tego, ustawodawca przewidział zmiany w zasadach opodatkowania tzw. ryczałtem (niższe stawki dla niektórych dochodów), objęcie niektórych dochodów składką na ubezpieczenie czy dodatkowe fiskalne narzędzia walki z tzw. szarą strefą.

Jak zatem może zmienić się efektywne opodatkowanie dochodów pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także jakie jeszcze zmiany zostały przewidziane w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych?

Dowiedz się więcej:

👉 Zmiany dla pracownika

👉 Zmiany dla przedsiębiorców

👉 Zmiany dla członków zarządu

👉 Zmiany ZUS i inne

Polski Ład zawiera propozycje nowych i rozszerzenie dotychczasowych ulg dla przedsiębiorców wdrażających rozwiązania w obszarze innowacji. Nasze doświadczenie wskazuje, że firmy czasami nie wiedzą, że wdrażają u siebie rozwiązania kwalifikujące się do ulgi. Jednocześnie, skorzystanie z podwyższonego odliczenia w zakresie ulgi B+R, IP BOX, ulgi na robotyzację czy też ulgi na prototyp może dać realne oszczędności podatkowe i zwiększyć konkurencyjność organizacji na rynku.

Dowiedz się więcej:

👉 Ulga B+R i IP BOX

👉 Ulga na innowacyjnych pracowników

👉 Ulga na robotyzację

👉 Ulga na prototyp

Polski Ład wprowadza nowy podatek zwany podatkiem przychodowym lub minimalnym. Na ryzyko zwiększonych obciążeń podatkowe powinny zwrócić uwagę zwłaszcza firmy, które mają straty podatkowe z działalności operacyjnej lub niską rentowność podatkową (udział dochodów podatkowych w przychodach podatkowych poniżej 1%) – niezależnie od tego, jaką wysokość przychodów generują.

Dowiedz się więcej:

👉 Podatek przychodowy (tzw. podatek minimalny)

Już od 2022 roku szereg spółek może być zobowiązanych do dokonania analizy zasadności pobrania podatku u źródła w ramach mechanizmu pay and refund czy też uiszczenia tzw. podatku od przerzuconych dochodów. Duże zmiany czekają również firmy, które planują reorganizację działalności z wykorzystaniem połączeń, podziałów czy wymiany udziałów, a także tych, które korzystają z finansowania dłużnego, zarówno grupowego jak i od podmiotów trzecich.

Jednocześnie ustawodawca przewidział kilka rozwiązań, które mogą wpłynąć na atrakcyjność konsolidacji podatkowej w grupie.

Jakie obszary rozliczeń podatkowych mogą być szczególnie wrażliwe na wzrost ryzyka podatkowego i jakie działania podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo podatkowe w tych obszarach?

Dowiedz się więcej:

👉 Podatkowa Grupa Kapitałowa

👉 „Pay and Refund” w podatku u źródła

👉 Reorganizacje kapitałowe

👉 Podatek od tzw. przerzuconych dochodów

👉 Koszty finansowania dłużnego

👉 Grupy VAT

👉 Ukryta dywidenda

👉 Zmiany w obszarze cen transferowych

👉 Polska Spółka Holdingowa

Polski Ład przewiduje rozwiązania, które mogą negatywnie wpłynąć na zwrot z inwestycji w nieruchomości – nowe przepisy dotyczące amortyzacji budynków w spółkach nieruchomościowych czy planowane wprowadzenie wyłączenia z amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych, będzie rodzić potrzebę weryfikacji poprzednio założonych i planowanych wyliczeń w zakresie ROI.

Dowiedz się więcej:

👉 Dochody z nieruchomości

Szukając oszczędności podatkowych w nadchodzących latach, podatnicy powinni szczególnie zainteresować się zakresem ulg podatkowych przewidzianych w ramach Polskiego Ładu. Dostępne ulgi dotyczą zarówno możliwości odroczenia opodatkowania poprzez tzw. reżim estońskiego CIT, czy też działań podejmowanych w celu ekspansji zagranicznej lub też pozyskania kapitału poprzez wejście na giełdę. Z kolei inwestorzy, planujący znaczące inwestycje w Polsce, powinni zwrócić uwagę na instrument zwiększający bezpieczeństwo podatkowe rozliczeń jakim jest Porozumienie Inwestycyjne (tzw. „Interpretacja 590”).

Dowiedz się więcej:

👉 Ulga konsolidacyjna

👉 Ulga na ekspansję (zwiększenie sprzedaży)

👉 Ulga na pierwszą ofertę publiczną (IPO)

👉 Ulga na działalność CSR

👉 Porozumienie Inwestycyjne

👉 Estoński CIT

Polski Ład przewiduje zmiany w kierunku upowszechnienia raportowania danych w podatkach dochodowych w formie ustrukturyzowanej.

Dowiedz się więcej:
👉 Digitalizacja raportowania w podatkach dochodowych

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj sie z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi