Podzielona płatność VAT – uważaj na płynność finansową w firmie

Mechanizm podzielonej płatności VAT (MPP), który obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, wprowadza nowy sposób rozliczeń płatności w walucie polskiej z dostawcami i odbiorcami usług.

Wprowadzenie MPP oznacza nowe wyzwanie dla firm związane z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności. Jeśli zacznie brakować gotówki na koncie bieżącym a na koncie VAT zacznie kumulować się nadwyżka, podatnik będzie musiał wystąpić do urzędu skarbowego o „uwolnienie” środków z konta VAT. Stąd niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do nowych warunków funkcjonowania.

Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT w CRIDO

Jak działa mechanizm podzielonej płatność VAT?

Do standardowego rachunku banki otwierają każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności za pośrednictwem przelewu bankowego z wykorzystaniem MPP, część wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT trafia na konto VAT. Co istotne, właściciel rachunku VAT ma ograniczony dostęp do zgromadzonych na nim środków, które mogą zostać przelane na rachunek VAT kontrahenta lub do urzędu skarbowego – w celu uregulowania zobowiązania podatkowego w VAT.

Każde inne uwolnienie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu potrzebnego na ewentualną weryfikację zasadności zwrotu.

Dlaczego MPP ma znaczenie?

  • Nawet, gdy sam podatnik nie będzie zainteresowany korzystaniem z MPP, może zostać do tego zmuszony, aby zabezpieczyć swoją płynność finansową.
  • Wpływ MPP odczują nie tylko branże szczególnie narażone na karuzele VAT, ale i szereg innych podmiotów.
  • MPP zaangażuje nie tylko działy księgowości, ale też prawne czy zakupów.
  • Dotknie on szczególnie dostawców o słabej pozycji negocjacyjnej.
  • Wymusi gotowość do kontroli skarbowej na tych podmiotach, które dla zachowania płynności będą zmuszone występować do US po zwrot VAT.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie?

Raport pokazuje wpływ nowego mechanizmu MPP na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do swoich dostawców.

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi