Podatki i prawo w służbie dobroczynności i działań prospołecznych

Regulacje podatkowe mogą i często wspierają tak potrzebne dziś działania o charakterze dobroczynnym czy prospołecznym. Temat jest szczególnie istotny zwłaszcza w tym czasie, gdy tak licznie chcemy wspierać zarówno organizacje jak i indywidualnie osoby dotknięte wojną w Ukrainie.

Przygotowaliśmy syntetyczne ujęcie kluczowych obowiązujących preferencji podatkowych w tym obszarze, skutków podatkowych darowizn i nieodpłatnych świadczeń zarówno po stronie otrzymującego jak i obdarowanego, a także wybrane aspekty prawne związane z założeniem podmiotu pełniącego działalność pożytku publicznego na przykładzie fundacji.

W przygotowanym opracowaniu znajdują się informacje dotyczące aktywności dobroczynnych, które mogą realizować zarówno firmy, instytucje oraz osoby prywatne, a także związane z nimi kwestie podatkowo-prawne odnoszące się do:

Pobierz w formacie pdf >> Podatki i prawo w służbie dobroczynności i działań prospołecznych.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi