Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

2 września 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W założeniach projekt ma całkowicie zmieniać podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapewniając „większą skuteczność rozwiązań prawnych” w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej w dużych firmach, które mogą wdrażać odpowiednie polityki z zakresu compliance.

Planowane zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Obecny projekt zakłada, że przepisy nie będą stosowane wobec m.in. małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów, których głównym celem ustawowym lub statutowym nie jest prowadzenie działalności gospodarczej

Zgodnie z projektowanymi przepisami spółka będzie mogła ponieść odpowiedzialność za niemalże każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wyjątki dotyczą przede wszystkim przestępstw związanych z Prawem prasowym).

Zgodnie z projektem spółka odpowie nie tylko za czyny poszczególnych osób fizycznych (np. pracowników lub członków zarządu) ale także za przestępstwo, którego znamiona zostały wyczerpane przez działanie lub zaniechanie organu tego spółki, pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.

Spółka odpowie za przestępstwo będące wynikiem takiej nieprawidłowości w organizacji jej działalności, która ułatwiła lub umożliwiła popełnienie czynu zabronionego, chociaż inna organizacja działalności mogła zapobiec popełnieniu tego czynu.

Odpowiedzialność spółki będzie niezależna od odpowiedzialności osoby fizycznej. Znika wymóg potwierdzenia faktu popełnienia przestępstwa za pomocą prawomocnego orzeczenia wydanego w stosunku do osoby fizycznej.

Nowe przepisy będą pozwalały na orzeczenie kary pieniężnej w wysokości od 10 000 do 30 mln złotych

Jakie realny wpływ może mieć ustawa dla przedsiębiorców?

Widzimy 3 główne wątki, które mogą mieć największe znaczenie dla biznesu:

  1. Spółki, których członkowie zarządu lub rad nadzorczych są dzisiaj w trakcie postępowania karnego, mogą w niedalekiej przyszłości znaleźć się w sytuacji wszczęcia w stosunku do nich postępowania w ramach ich własnej odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez ich kardę kierowniczą.
  2. Radykalne zaostrzenie kar pieniężnych, podwyższonych nawet do 30 mln zł, jak również możliwość rozwiązania albo likwidacji podmiotu zbiorowego, dotkliwe środki karne, takie jak zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne czy zakaz korzystania z dotacji czy subwencji, w tym z funduszy unijnych;
  1. Na spółki już na etapie postępowania przygotowawczego może zostać nałożony m.in. zakaz promocji i reklam, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz łączenia się, podziału lub przekształcenia się podmiotu zbiorowego. W szczególnych sytuacjach do przedsiębiorstwa będzie mógł zostać wprowadzony nawet zarząd przymusowy

Jak spółka może się zabezpieczyć?

Bardzo prawdopodobne, że niebawem pojawi się kolejny akt, który nakłada na biznes nowe obowiązki. Prawidłowa organizacja to tylko jeden z wymaganych elementów i dobrze byłoby, aby przedsiębiorcy już teraz zaczęli przyglądać się organizacji swojej działalności, bo reguł należytej staranności, wymaganej przyszłą ustawą, nie zbuduje się w pośpiechu. Nie chodzi tylko o zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów regulujących działalność spółki czy grupy kapitałowej. Wszystkie związane z tym reguły powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji, niezbędne są też szkolenia dla pracowników (za których firma może odpowiadać) i rekruterów.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi