Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Trwają prace legislacyjne nad nowa ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wszystko wskazuje na to, że niezależnie od finalnego kształtu nowych przepisów, będą one oznaczać nowe ryzyka dla biznesu i potrzebę kolejnych działań w obszarze compliance w spółkach.

Represyjna odpowiedzialność przewidziana w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych może zostać nałożona za czyny popełnione przed jej wejściem w życie. W pewnym zakresie prawo będzie mogło zadziałać wstecz, jeśli aktualnie przeciwko członkom zarządu toczą się postępowania o przestępstwa.

Katarzyna Witkowska, Counsel w CRIDO Legal

Jakie realny wpływ może mieć ustawa dla przedsiębiorców?

Widzimy 3 główne wątki, które mogą mieć największe znaczenie dla biznesu:

  1. Spółki, których członkowie zarządu lub rad nadzorczych są dzisiaj w trakcie postępowania karnego, mogą w niedalekiej przyszłości znaleźć się w sytuacji wszczęcia w stosunku do nich postępowania w ramach ich własnej odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez ich kardę kierowniczą.
  2. Radykalne zaostrzenie kar pieniężnych, podwyższonych nawet do 30 mln zł, jak również możliwość rozwiązania albo likwidacji podmiotu zbiorowego, dotkliwe środki karne, takie jak zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne czy zakaz korzystania z dotacji czy subwencji, w tym z funduszy unijnych;
  1. Na spółki już na etapie postępowania przygotowawczego może zostać nałożony m.in. zakaz promocji i reklam, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz łączenia się, podziału lub przekształcenia się podmiotu zbiorowego. W szczególnych sytuacjach do przedsiębiorstwa będzie mógł zostać wprowadzony nawet zarząd przymusowy

Jak spółka może się zabezpieczyć?

Bardzo prawdopodobne, że niebawem pojawi się kolejny akt, który nakłada na biznes nowe obowiązki. Prawidłowa organizacja to tylko jeden z wymaganych elementów i dobrze byłoby, aby przedsiębiorcy już teraz zaczęli przyglądać się organizacji swojej działalności, bo reguł należytej staranności, wymaganej przyszłą ustawą, nie zbuduje się w pośpiechu. Nie chodzi tylko o zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów regulujących działalność spółki czy grupy kapitałowej. Wszystkie związane z tym reguły powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji, niezbędne są też szkolenia dla pracowników (za których firma może odpowiadać) i rekruterów.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi