Prawo holdingowe | Kiedy wchodzi w życie i co się zmieni?

Od października b.r. zaczną obowiązywać rewolucyjne przepisy wprowadzające prawo holdingowe.

Kluczowymi rozwiązaniami nowych regulacji są:

  • możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym,
  • wprowadzenie pojęcia interesu grupy spółek oraz
  • ograniczenie odpowiedzialności zarządów z tytułu wykonania wiążącego polecenia wydanego przez spółkę dominującą.

 

Grupa spółek w KSH

W praktyce spółki często działają grupie, nierzadko też zarząd bywa nieoficjalnie instruowany co do sposobu prowadzenia spraw spółki w celu realizacji interesu grupy. Do tej pory wypełnianie takich instrukcji mogło narażać zarządy na odpowiedzialność odszkodowawczą i karną.  Istniało wprawdzie orzecznictwo, zgodnie z którym zarząd spółki zależnej działając w interesie grupy, mógł mieć ograniczoną odpowiedzialność – niemniej brakowało przepisów, które dawałaby zarządom pewność co do takiej oceny ich działań.

Przepisy prawa holdingowego stanowią odpowiedź na sytuację nieformalnego zarządzania przez spółkę dominującą: z jednej strony zabezpieczając interes spółki dominującej i grupy spółek, z drugiej zaś zapewniając większe bezpieczeństwo członkom zarządu spółek zależnych.

WAŻNE

Ponieważ będą istniały przepisy umożliwiające działanie w formalnej grupie spółek, zatem wydawanie poleceń przez spółkę dominującą poza tą strukturą może narażać zarząd spółki zależnej na odpowiedzialność!

Nowe przepisy nie obejmą automatycznie wszystkich spółek – konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań.

Prawo holdingowe | Co można zyskać?

Nowe regulacje umożliwią lepsze funkcjonowanie grup spółek – w ramach działalności gospodarczej zarządy będą mogły zgodnie z prawem uwzględniać interes całej grupy spółek, nie zaś tylko konkretnego podmiotu.

Spółki dominujące, zgodnie z przepisami prawa holdingowego, zyskają dodatkowe formalne narzędzie umożliwiające sprawniejsze zarządzanie spółkami zależnymi poprzez wydawanie wiążących poleceń.

Zarząd spółki będącej częścią grupy spółek nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecania – w pewnych przypadkach ograniczona będzie również odpowiedzialność karna.

W praktyce działanie w ramach grupy spółek zwiększy bezpieczeństwo i komfort działania zarządów spółek zależnych, ale też samych spółek będących uczestnikami grupy.

Jak możemy pomóc?

Dlaczego CRIDO?

  • Mamy bogate doświadczenie z zakresu spraw korporacyjnych i gospodarczych – potwierdzone licznymi rekomendacjami w rankingach (w tym w kategorii Corporate and M&A).
  • Nasi eksperci są autorami komentarza praktycznego do Prawa holdingowego – w związku z czym przepisy Nowelizacji i praktyczne aspekty z nimi związane mamy naprawdę dogłębnie przemyślane
  • Jesteśmy dużą firmą doradczą, dzięki temu odpowiadamy na różne potrzeby biznesowe klientów – między innymi korzystając z wiedzy i doświadczenia zespołu cen transferowych w kontekście zmian w KSH

Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz

Komentarz praktyczny do prawa holdingowego autorstwa ekspertów CRIDO zawiera szczegółową analizę przepisów, z którymi przedsiębiorcy działający w Polsce będą musieli zmierzyć się już jesienią 2022 r. Rozważania odnoszą się do przepisów wprowadzonych w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które nie były dotychczas przedmiotem szerokich rozważań piśmiennictwa ani orzecznictwa sądowego. Dzięki temu opracowanie umożliwi licznej grupie podmiotów, tj. spółkom kapitałowym tworzącym holdingi, lepsze zrozumienie złożonej materii stanowiącej nowość w polskim porządku prawnym.

Publikacja jest aktualnie dostępna w sprzedaży na stronie www.profinfo.pl

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi