Nowe sankcje w cenach transferowych straszą podatników

Wprowadzane z początkiem 2019 roku zmian w obszarze ceny transferowych z jednej strony pozwolą na redukcję obowiązków dokumentacyjnych, a z drugiej mogą spowodować, że uznanie transakcji za zrealizowaną niezgodnie z warunkami jakie ustaliłyby podmioty względem siebie niezależne spotkają się z bardzo dotkliwymi sankcjami niezależnie od faktu obowiązku przygotowania dokumentacji.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanych zmian: Projektowana konstrukcja przepisów wpisuje się w założenia resortu finansów o prewencyjnym efekcie oddziaływania sankcji dotyczących spraw z zakresu cen transferowych. Nadrzędnym celem wprowadzanych regulacji ma być penalizowanie podatników za stosowanie nierynkowych mechanizmów prowadzących do zaniżania podstawy opodatkowania.

Nowa koncepcja sankcjonowania nierynkowego zachowania

Z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczas obowiązująca sankcja w postaci opodatkowania 50% stawką kwoty doszacowania z tytułu niezgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej zostanie zastąpiona nową instytucją tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego.

W myśl nowych przepisów, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe, która może zostać nałożone m.in. w przypadku zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR i tzw. „małej klauzuli PIT i CIT”) oraz w przypadku podjęcia ustaleń w zakresie cen transferowych. Dla zobowiązania podatkowego powstałego m.in. wskutek ustaleń w przedmiocie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, stawka podatku ma wynieść 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania.

Ustawodawca przewiduje ponadto możliwość:

  • podwojenia sankcyjnej stawki (20%), jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) lub podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej oraz

potrojenia (30%) jeżeli kwota przekracza 15 mln i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji.

Znaczenie nowych regulacji sankcyjnych

Nowa koncepcja sankcji skutkować będzie w praktyce tym, że niezależnie od wyniku podatkowego przedsiębiorcy w danym roku, ustalenia z tytułu cen transferowych zostaną objęte stawką sankcyjną wahającą się od 10% do 30% i będą wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego. Co ważne sankcja będzie miała również zastosowanie w przypadku zmniejszenia straty.

Warto też wskazać, że nowa sankcja będzie miała zastosowanie do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, a nie tylko do tych, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Dodatkowe zobowiązanie będzie ustalane w stosunku do korzyści podatkowych (w tym transakcji zawieranych na nierynkowych warunkach) osiągniętych po wejściu w życie ustawy, czyli po 1 stycznia 2019 r.

Nowa konstrukcja sankcji w cenach transferowych w korespondencji z nadaniem organom uprawnień do recharakteryzacji transakcji lub pominięcia jej skutków w sposób istotny zwiększa materialność ryzyka w przedmiocie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi