Jak przygotować się do rewolucji w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej matrycy stawek VAT. Wiele wskazuje na to, że w obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne zmiany.

Możliwość korzystania z obniżonych stawek VAT to dla wielu przedsiębiorców istotna kwestia biznesowa – może mieć kluczowy wpływ na realizowaną marżę i ostateczną cenę towaru lub usługi dla konsumenta. Ze względu na nieprecyzyjne regulacje, stosowanie obniżonych stawek VAT może obecnie pociągać za sobą istotne ryzyka podatkowe i gospodarcze. Nowa matryca stawek VAT ma to zmienić. Warto wcześnie przygotować się do jej wdrożenia i zabezpieczyć swoją pozycję zarówno w odniesieniu do rozliczeń przyszłych, jak i historycznych.

Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT w CRIDO

Co ma się zmienić?

Nowa matryca stawek VAT ma zastąpić funkcjonujące od lat PKWiU 2008, przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

 • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
 • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Prawodawca zamierza wprowadzić również tzw. Wiążącą Informacje Stawkową – formalnie wskazującą właściwą stawkę VAT i zabezpieczającą podatnika w tym zakresie.

Znaczenie zmian

Wdrożenie nowej matrycy stawek VAT może być procesem długotrwałym pod względem merytorycznym oraz informatycznym.

Po stronie podatników pozostanie w szczególności:

 • klasyfikacja towarów na gruncie CN,
 • klasyfikacja usług na gruncie PKWiU 2015,
 • dostosowanie systemów i kontraktów handlowych do ewentualnych zmian w stosowanych stawkach VAT i sposobie ich określania.

Zabezpieczenie pozycji podatkowej

Zmiana zasad stosowania obniżonych stawek VAT może:

 • stworzyć dodatkowe trudności w przypisaniu właściwej stawki VAT na przyszłość,
 • uwypuklić funkcjonujące obecnie wątpliwości w zakresie klasyfikacji niektórych produktów.

Na potrzeby zabezpieczenia przyszłych rozliczeń korzystne może okazać się wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową – w przypadku wprowadzenia tej instytucji.

Jednak – ze względu na powiązanie CN i PKWiU 2008 – już na obecnym etapie warto przeanalizować:

 • czy klasyfikacja CN może wpływać na dotychczasową klasyfikację PKWiU 2008?
 • czy zgromadzona dokumentacja w jasny sposób potwierdza stosowaną dotychczas klasyfikację PKWiU 2008?
 • czy klasyfikacja CN pociąga za sobą obowiązki w systemie SENT?
 • jak podobne produkty klasyfikowane są w praktyce w Wiążących Informacjach Taryfowych/Akcyzowych wydawanych w zakresie CN?

Raport podsumowujący: Nowa matryca stawek VAT

Raport został opracowany w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym podmiotom sprawnego zapoznania się z istotą nowej matrycy stawek VAT. Przedstawia on kluczowe założenia nowej matrycy oraz projektowane zmiany w opodatkowaniu VAT wybranych produktów...

Pobierz raport

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

Analiza transakcji z perspektywy prawidłowości stosowanych stawek VAT.

Bieżące wsparcie przy ocenie prawidłowości stosowanych stawek VAT, zarówno w zakresie istniejącej, jak i wprowadzanej oferty asortymentowej.

Asysta w gromadzeniu dokumentacji zabezpieczającej pozycję podatnika na wypadek wątpliwości co do prawidłowości stosowanej stawki.

Wsparcie w postępowaniach dotyczących weryfikacji stosowanych stawek VAT.

Analiza asortymentu pod kątem kodów CN znajdujących zastosowanie do sprzedawanych produktów – na potrzeby przygotowania się do nowej matrycy stawek VAT.

Analiza najnowszych rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Finansów oraz kluczowych unijnych aktów prawnych odnoszących się do CN.

Przygotowanie wniosku o wydanie WIS oraz wsparcie w procedurze ubiegania się o WIS, na potrzeby zabezpieczenia pozycji podatkowej w zakresie stawek VAT stosowanych po wejściu w życie nowych przepisów.

Szkolenia z zakresu metodologii określania prawidłowych stawek VAT– przy uwzględnieniu specyfiki Nomenklatury Scalonej (ogólne reguły interpretacji, noty wyjaśniające, rozporządzenia klasyfikacyjne, rozstrzygnięcia organów celnych).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi