Jak przygotować się do rewolucji w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej matrycy stawek VAT. Wiele wskazuje na to, że w obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne zmiany.

Możliwość korzystania z obniżonych stawek VAT to dla wielu przedsiębiorców istotna kwestia biznesowa – może mieć kluczowy wpływ na realizowaną marżę i ostateczną cenę towaru lub usługi dla konsumenta. Ze względu na nieprecyzyjne regulacje, stosowanie obniżonych stawek VAT może obecnie pociągać za sobą istotne ryzyka podatkowe i gospodarcze. Nowa matryca stawek VAT ma to zmienić. Warto wcześnie przygotować się do jej wdrożenia i zabezpieczyć swoją pozycję zarówno w odniesieniu do rozliczeń przyszłych, jak i historycznych.

Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT w CRIDO

Co się zmienia?

Już z dniem 1 kwietnia 2020 r. nowa matryca stawek VAT zastąpi funkcjonujące od lat PKWiU 2008, przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Prawodawca zamierza wprowadzić również tzw. Wiążącą Informacje Stawkową – formalnie wskazującą właściwą stawkę VAT i zabezpieczającą podatnika w tym zakresie.

Znaczenie zmian

Wdrożenie nowej matrycy stawek VAT może być procesem długotrwałym pod względem merytorycznym oraz informatycznym.

Po stronie podatników pozostanie w szczególności:

  • klasyfikacja towarów na gruncie CN,
  • klasyfikacja usług na gruncie PKWiU 2015,
  • dostosowanie systemów i kontraktów handlowych do ewentualnych zmian w stosowanych stawkach VAT i sposobie ich określania.

Zabezpieczenie pozycji podatkowej

Zmiana zasad stosowania obniżonych stawek VAT może:

  • stworzyć dodatkowe trudności w przypisaniu właściwej stawki VAT na przyszłość,
  • uwypuklić funkcjonujące obecnie wątpliwości w zakresie klasyfikacji niektórych produktów.

Na potrzeby zabezpieczenia przyszłych rozliczeń korzystne może okazać się wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową – w przypadku wprowadzenia tej instytucji.

Jednak już na obecnym etapie warto przeanalizować:

  • czy klasyfikacja CN może wpływać na dotychczasową klasyfikację PKWiU 2008?
  • jak podobne produkty klasyfikowane są w praktyce w Wiążących Informacjach Taryfowych/Akcyzowych wydawanych w zakresie CN?
  • czy zgromadzona dokumentacja w jasny sposób potwierdza stosowaną dotychczas klasyfikację?

Jak możemy pomóc?

analiza asortymentu pod kątem kodów CN znajdujących zastosowanie do sprzedawanych produktów – na potrzeby nowej matrycy stawek VAT

kompleksowa asysta w postępowaniach dotyczących weryfikacji stosowanych stawek VAT

asysta w gromadzeniu dokumentacji zabezpieczającej pozycję podatnika na wypadek wątpliwości co do prawidłowości stosowanej stawki

bieżące wsparcie przy ocenie prawidłowości stosowanych stawek VAT, zarówno w zakresie istniejącej, jak i wprowadzanej oferty asortymentowej

analiza najnowszych WIS oraz kluczowych unijnych aktów prawnych odnoszących się do CN

przy uwzględnieniu specyfiki Nomenklatury Scalonej (ogólne reguły interpretacji, noty wyjaśniające, rozporządzenia klasyfikacyjne, rozstrzygnięcia organów celnych)

analiza transakcji z perspektywy prawidłowości stosowanych stawek VAT

Raport podsumowujący: Nowa matryca stawek VAT

Raport został opracowany w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym podmiotom sprawnego zapoznania się z istotą nowej matrycy stawek VAT. Przedstawia on kluczowe założenia nowej matrycy oraz projektowane zmiany w opodatkowaniu VAT wybranych produktów...

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi