Dotacje wsparciem dla biznesu – ważne zmiany

2020 to ostatni rok kontraktowania środków w ramach bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020. Pomimo obecnej sytuacji związanej z COVID-19 nabory wniosków nie zostały wstrzymane, stanowią szansę dla przedsiębiorców na zdobycie finansowania, które może warunkować realizacje planowanych projektów

Najwięcej konkursów zaplanowano w pierwszej połowie roku, jednak sytuacja związana z epidemią koronawirusa spowodowała szereg zmian m.in. w terminach, procedurach oceny projektów czy też w procesie realizacji i rozliczania projektów. Poniżej wskazujemy najważniejsze zmiany oraz nowości.

>> Sprawdź nasz interaktywny harmonogram dotacji – na bieżąco aktualizujemy wszystkie zmiany

 

Szybka Ścieżka “Koronawirusy”

Zmiany w procesie ubiegania się o dotacje

Rozliczanie projektów

W oparciu o rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, instytucje zarządzające programami unijnymi wdrożą ułatwienia w zakresie rozliczania środków publicznych.

W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy mogą liczyć na:

  • wydłużenie w terminie rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,
  • rozliczenie poniesionych wydatków między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,
  • kontrole projektów w zakresie finansowym, prowadzone w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będą mogły zostać przesłane w formie kopii papierowej,
  • przesunięcie na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym,
  • zmiany terminów wizyt monitorujących.

Niezależnie od wydanych rekomendacji należy pamiętać, w przypadku zmian, o prowadzeniu komunikacji z instytucją wdrażającą oraz, że każdy przypadek niedotrzymania terminu w realizacji umowy, zmiany w zakresie projektu lub inne z tym związane modyfikacje należy odpowiednio uzasadnić.

Czytaj więcej:

>> Realizacja projektu w czasie epidemii
>> Zmagania z zasadą konkurencyjności | Cykl artykułów
>> Ewidencja wydatków projektowych – dlaczego kody mają znaczenie?

Nasze wsparcie w obszarze pomocy publicznej / Funduszy UE / rozliczania projektów z dotacją:

• Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów "rozwojowych" (inwestycje, projekty B+R) związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii lub walce z COVID-19
• Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów "ratunkowych" (pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz inne pakiety pomocowe, które się pojawią)

• Analiza dopuszczalności i konsekwencji zmian w projektach
• Wsparcie w procesie implementacji zmian - wydłużenie projektu, nieosiąganie zakładanych wskaźników etc.
• Wsparcie w procesie negocjacji z właściwą instytucją publiczną
• Wsparcie w trakcie kontroli projektu
• Wsparcie w przypadku konieczności rezygnacji z projektu
• Zmiana członków konsorcjum

• Weryfikacja wielkości przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże) - kryterium dopuszczające do wielu programów pomocowych
• Weryfikacja stopnia wykorzystania limitów pomocy (zwłaszcza pomocy de minimis)

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Subskrybuj blogi