Pandemia COVID-19 stawia wiele nowych wyzwań zarówno przed przedsiębiorcami jak i ich pracownikami. W okresie zawirowań związanych z wirusem, których skutki odczuwamy powoli wszyscy, konieczne może być sięganie po niewykorzystywane dotychczas instrumenty prawne i podatkowe oraz wprowadzanie zmian ustawowych, które mają przełożenie na codzienne funkcjonowanie biznesu. Jest to także czas dużej niepewności i działania w sposób niestandardowy po to, żeby zabezpieczyć biznes i płynnie wrócić do działania, gdy pandemia zostanie opanowana. W tym czasie stale prowadzimy działania mające na celu wspieranie organizacji w najbezpieczniejszym dla nich rozwiązywaniu kwestii prawnych i podatkowych. Dostarczamy najbardziej aktualne informacje i oferujemy pakiet rozwiązań oraz dedykowanych usług, które mogą być elastycznie dostosowywane w zależności od potrzeb danej organizacji.

Pomagamy tam, gdzie występują największe zagrożenia dla przedsiębiorców

Pakiet osłonowy rządu, mający wspierać gospodarkę w czasie pandemii COVID-19, będzie zawierać rozwiązania nakierowane na ochronę miejsc pracy oraz przedsiębiorstw.

Pakiet osłonowy to 5 filarów, z których dwa dedykowane są bezpośrednio pracodawcom i przedsiębiorcom.

Jesteśmy gotowi wspierać Państwa we wdrażaniu każdego działania / rozwiązania przewidzianego pakietem osłonowym.

Dla podmiotów działających również w innych krajach objętych COVID-19 możemy przygotować porównanie podobnych rozwiązań funkcjonujących w tych krajach.

Rząd pracuje nad tzw. tarczą antywirusową (pakietem osłonowym) dla przedsiębiorców. W pakiecie mają się zaleźć takie rozwiązania jak:

 • odroczenia płatności podatków / ZUS
 • odroczenia niektórych terminów administracyjnych
 • wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie rozliczania strat podatkowych czy dla branż najbardziej narażonych na skutki pandemii COVID-19
 • częściowe przejęcie kosztów wynagrodzeń pracowniczych przez Skarb Państwa
 • możliwość uzyskania dodatkowych zabezpieczeń gwarantowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w przeprowadzeniu analiz i oceny możliwości zastosowania w Państwa sytuacji konkretnych rozwiązań przewidzianych pakietem pomocowym.

Wsparcie w odroczeniu terminów płatności podatków oraz ZUS

 • Składanie wniosków o odroczenie terminów płatności / rozłożenie na raty podatków na bazie ujednoliconej dokumentacji (CIT, VAT, PON, zaliczki z tytułu PIT pracowników) oraz ZUS
 • Wnioski i zwolnienie płatnika w odroczeniu płatności np. zaliczek
 • Analiza na gruncie KKS w zakresie odpowiedzialności zarządu w przypadku braku możliwości regulowania zobowiązań podatkowych

Wsparcie w zakresie poprawy płynności / ulg podatkowych

 • Wsparcie w zakresie składania wniosków o przyspieszony zwrot VAT
 • Wsparcie w aplikowaniu o ulgi podatkowe (B+R i IP BOX)

Wsparcie w dotrzymaniu, odroczeniu, przywróceniu terminów administracyjnych i sądowych

 • Przygotowywanie wniosków o przywrócenie niedotrzymanych terminów administracyjnych (argumentacja uprawdopodabniająca powody niedotrzymania terminu)

Zabezpieczenie płynności finansowej od strony prawnej

 • Możliwości odstąpienia od realizacji kontraktu czy odroczenia płatności
 • Zawieszenie umów kredytu / leasingu
 • Problemy finansowe spółki, a odpowiedzialność członków zarządu
 • Upadłość i restrukturyzacja

Kwestie pracownicze (prawno-podatkowe)

 • Kompleksowe zabezpieczenie i wsparcie pracodawcy w zakresie m.in. zasad pracy zdalnej, przymusowego zamknięcia zakładu pracy i rekompensat z tego tytułu od skarbu państwa, świadczenia z ZUS dla rodziców
 • Doradztwo w zakresie PIT / ZUS

Kontrakty

 • Możliwości odstąpienia od zawartych umów w związku z siłą wyższą
 • Zmiana warunków umowy

Postępowania sądowe

 • Obsługa postępowań związanych z dochodzeniem odszkodowań za niedotrzymanie umów, wnioski o zabezpieczenie, sprawy pracownicze
 • Wycena utraconych korzyści dla celów postępowań odszkodowawczych

Wsparcie dla najemców

 • Analiza umowy, szczególnie pod kątem możliwości obniżenia / odroczenia czynszu (w związku z zamknięciem galerii / lokalu lub sytuacją finansową najemcy)

Ubezpieczenia

 • Analiza warunków ubezpieczenia, wsparcie w renegocjacji i występowaniu o jego wypłatę
 • Wsparcie w procesie ubiegania się o pomoc publiczną
 • Wsparcie w procesie „ratowania” projektów dotacyjnych
 • Analizy

>> Więcej informacji 

 

Biznes a koronawirus - pytania i odpowiedzi

„Tarcze Antykryzysowe” – praktyczne mapowanie wybranych instrumentów wsparcia i regulacji antykryzysowych

Poszczególne „Tarcze”, uchwalane w okresie pandemii COVID, wprowadzały zmiany w wielu istotnych dla biznesu obszarach. Odpowiadając na potrzebę usystematyzowania wiedzy i informacji przygotowaliśmy opracowanie podsumowujące i mapujące wybrane instrumenty wsparcia oraz regulacje antykryzysowe zawarte w poszczególnych aktach prawnych w odniesieniu do konkretnych zagadnień. Dokument – „Tarcze Antykryzysowe”  – praktyczne mapowanie wybranych instrumentów wsparcia i regulacji antykryzysowych, oprócz omówienia istotnych zmian w poszczególnych obszarach, które były wprowadzane wraz z kolejnymi „Tarczami”, zawiera odniesienia do odpowiednich aktów prawnych, rozporządzeń oraz materiałów uzupełniających, które porządkują informacje i dają ich pełny i jasny obraz. Mamy nadzieję, że przygotowane opracowanie ułatwi Państwu zrozumienie zapisów poszczególnych ustaw i nawigację po nich.


>> Pobierz

Praktyczny przewodnik po instrumentach wsparcia i rozwiązaniach antykryzysowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, zebraliśmy w jednym miejscu, we współpracy i pod patronatem Konfederacji Lewiatan, najważniejsze instrumenty przewidziane przez „Tarczę Antykryzysową”, a także wskazaliśmy inne rozwiązania, z których już dziś przedsiębiorcy mogą korzystać, i na które mogą się powoływać, aby zabezpieczyć swoją działalność. Mamy nadzieję, że przygotowany przewodnik wraz z naszym komentarzem ułatwi Państwu zrozumienie zapisów ustawy i nawigację po niej.


Stan na 29.04.2020 r.

>> Pobierz przewodnik

Zasady działania pracodawców w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa- zasiłki, praca zdalna i inne

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2 na terenie Polski i Europy, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, zapewniania ciągłości pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zagwarantowania odpowiedniej ochrony pracownikom.

>> Pobierz

#VATaKORONAWIRUS

Summary of measures announced in response to the spread of Covid-19 | TAXAND | 02/04/2020

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi