Kontrole skarbowe – dlaczego nie można ich bagatelizować?

Z roku na rok rośnie skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych. Organy podatkowe dysponują obecnie bardzo szerokimi uprawnieniami, które pozwalają szybko i skutecznie ocenić rozliczenia podatników. Znaczna dynamika wskazanych kontroli powoduje, że w celu zabezpieczenia swoich słusznych interesów, podatnicy powinni przygotować się do kontroli oraz aktywnie uczestniczyć od samego początku ich przebiegu. Błędy popełnione bowiem nawet na wstępnym etapie kontroli mogą być potem trudne czy wręcz niemożliwe do naprawienia.

Warto o tym pamiętać, szczególnie biorąc pod uwagi skutki, jakie mogą wiązać się z zakwestionowaniem rozliczeń podatkowych. Z jednej strony podatnikom grozi konieczność zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (a w niektórych przypadkach również np. dodatkowego zobowiązania podatkowego), a z drugiej strony – poniesienie odpowiedzialności karnej oraz karnej skarbowej.

Mamy do czynienia z wyraźnym zaostrzeniem polityki karnej państwa w obszarze zwalczania nadużyć podatkowych. Potencjalna odpowiedzialność karna skarbowa i coraz częściej związana z nią odpowiedzialność karna stają się bardzo poważnym elementem ryzyka, jakie powinni brać pod uwagę przedsiębiorcy w toku prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji rośnie znaczenie posiadania odpowiednich procedur w firmie regulujących sposoby dokonywania rozliczeń podatkowych. Jasno zdefiniowane zakre¬sy kompetencji i wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację polityki podatkowej, zmniejsza ryzy¬ko przenoszenia odpowiedzialności na osoby niezwiązane z rozliczeniami podatkowymi firmy.

Andrzej Puncewicz, partner zarządzający, szef zespołu postępowań podatkowych w CRIDO

Nie ryzykuj – przygotuj się do kontroli

  • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe charakteryzują się bardzo dużą dynamiką, a w jej trakcie jest niewiele czasu na analizę i przygotowanie strategii obrony dokonanych rozliczeń.
  • Podatnicy przed wszczęcim kontroli powinni przeprowadzić proces weryfikacji dokonanych rozliczeń oraz wdrożyć procedury ograniczające ryzyko podatkowe.

Przygotowanie do kontroli powinno obejmować także wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych na wypadek wystąpienia kontroli, obejmujących m. in. określenie zakresu i sposobu przekazywania kontrolującym wyjaśnień i dokumentów oraz wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z kontrolującymi.

Zaostrzenie polityki karnej w obszarze podatków – tendencje   

  • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe mogą skutkować nie tylko negatywnymi konsekwencjami stricte podatkowymi, ale również odpowiedzialnością karną i karnoskarbową.
  • Coraz częściej w tego typu sytuacjach występuje łączenie spraw karnych skarbowych ze sprawami karnymi, co może doprowadzić do znacznie surowszych sankcji dla podatników.
  • Ponad dwukrotnie wzrosła liczba spraw karnych skarbowych za przestępstwa podatkowe wszczętych przez urzędy celno-skarbowe (2016/2017).
  • 82% spraw karnych skarbowych wszczętych w okresie 2015-2017 stanowiły te związane z zatajeniem, zaniżeniem lub wyłudzeniem podatku.
  • Znacznie wzrosła również liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia, przy równoczesnym spadku liczby postępowań zakończonych wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc?

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi