Rozwój w oparciu o innowacje prowadzi do zwiększenia wartości rynkowej firmy, jej przewagi nad konkurencją. Jednak, aby wdrażać innowacyjne rozwiązania konieczne jest odpowiednie przygotowanie struktur przedsiębiorstwa oraz zespołu, który będzie odpowiadał za zarządzanie innowacjami. Istotna jest także kultura organizacji.

Generowanie i zarządzanie innowacjami w firmie to nie jest łatwy proces. Aby go usprawnić firmy coraz częściej decydują się na utworzenie stanowiska Innovation Managerów, na rynku pojawiają się także narzędzia do zarządzania innowacjami w firmie. To ważne elementy prowadzące do innowacyjnego rozwoju. Przedsiębiorstwa nie powinny jednak zapominać o równie ważnym kroku, czyli o opracowaniu strategii innowacji.

Magdalena Zawadzka, partner w CRIDO

Skąd biorą się innowacje w firmie?

Innowacje mogą powstawać wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Świetny pomysł może wypłynąć zarówno od dyrektora jak i od osób na najniższych stanowiskach. Ważne jest, aby każdy z pomysłów został przeanalizowany, ponieważ innowacje nie zawsze dotyczą spektakularnych rzeczy. Czasem zdarza się tak, że najmniejszy, wydawać by się mogło, nic nieznaczący element, który zostanie udoskonalony, wpływa na rozwój całej firmy.

Jak zarządzić zebranymi pomysłami?

W firmie, która chce rozwijać się poprzez innowacje, powinna być osoba, która odpowiada za zarządzenie pomysłami. Innovation Manager zbiera pomysły, analizuje je, zbiera opinie na ich temat i finalnie najlepsze idee przygotowuje do wdrożenia w życie. Aby skutecznie wypełniać te zadania powinien mieć do dyspozycji odpowiednie narzędzie, które umożliwi mu z jednej strony obsługę pomysłów, a z drugiej umożliwi płynne raportowanie w zarządzaniu innowacyjnością oraz komunikację do partnerów i sponsorów poszczególnych projektów.

Hype Innovation to platforma, która pozwala generować i zarządzać innowacjami. Narzędzie ułatwia organizację burzy mózgów, nawet z pracownikami, którzy znajdują się w innym mieście czy kraju. Zebrane pomysły są widoczne dla wszystkich, pracownicy mogą je komentować, oceniać, sugerować zmiany w projekcie i głosować na najlepsze pomysły. W Hype Innovation  możemy przypisać projektom szacunkowy budżet i przydzielić konkretne zasoby na realizację wybranego pomysłu. W kreatorze KPI ustawiamy kamienie milowe, dzięki którym można na bieżąco śledzić postępy oraz efektywność strategii. Możemy wprowadzić elementy gamifikacji oraz śledzić aktywność poszczególnych osób. Platforma umożliwia też włączenie w proces innowacji podmioty z zewnątrz organizacji np. start upy, jednostki naukowe, klientów czy dostawców.

Oprócz tego Hype Innovation połączony jest z platformą TrendExplorer, dla której pracują globalni „Łowcy Trendów”. Dzięki niej możemy w łatwy sposób powiązać najciekawsze i najistotniejsze dla firmy trendy, z kluczowymi elementami prowadzonej przez nas kampanii. Dzięki platformie Hype Innovation firmy mogą również konsultować swoje pomysły ze środowiskiem naukowym i w szerokim gronie weryfikować ich słuszność.

Crido jest partnerem biznesowym platformy Hype Innovation w Polsce.

Dowiedz się więcej

www.hypeinnovation.pl

Strategia innowacji w oparciu o własność IP

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane.

Aktualizacja raportu na temat Innovation Box, który eksperci Crido przygotowali pod patronatem Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Jako akredytowany doradca Sieci Otwartych Innowacji w branży technologicznej, kompleksowo wpieramy naszych klientów w due diligence technologicznym - czyli szczegółowej analizie możliwości firmy, audycie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, szczegółowej analizie konkurencji na płaszczyźnie danej działalności, pełnej optymalizacji struktury i regulacji prawnych w firmie, aby przygotować ją do wdrożenia innowacji, ocenie poziomu innowacyjności technologii.

Nasi eksperci rozwieją wątpliwości oraz zidentyfikują procesy i koszty B+R w przedsiębiorstwie.

W ramach strategii własności intelektualnej (IP) oferujemy wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu wartości firmy poprzez określanie strategii innowacyjności w oparciu o rzetelne dane, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Punktem wyjścia jest zbudowanie świadomości w przedsiębiorstwie na temat korzyści, jakie niesie efektywne zarządzanie wiedzą i informacją patentową.

W zakresie budowania i rozwijania strategii innowacji zapewniamy m. in.: wsparcie w zdefiniowaniu obszarów innowacji, spójnych ze strategią biznesową firmy, analizę i dobór najbardziej optymalnych modeli pozyskiwania innowacji, zaprojektowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej oraz systemów motywacyjnych dla pracowników (innowacje pracownicze), określenie sposobów wyboru i oceny innowacyjnych projektów, analizę źródeł finansowania innowacji oraz kompleksowe doradztwo przy wnioskowaniu o środki inwestycyjne z programów dotacyjnych i zwrotnych (m.in. NCBiR oraz PFR Ventures) a także doradztwo w tworzeniu funduszy typu Corporate Venture Capital (CVC) wraz z opracowaniem odpowiedniej strategii inwestycyjnej oraz wypracowaniu ścieżek decyzyjnych w przedsiębiorstwie niezbędnych dla efektywnej budowy wartości w spółkach portfelowych (przy współpracy z Kogito Partners), określenie architektury systemów zarządzania realizacją projektów innowacyjnych i mierzenia ich skuteczności.

W ramach naszych usług w obszarze praw własności intelektualnej przygotowujemy, m.in. wyceny praw własności intelektualnej oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych, identyfikację i wycenę wartości niematerialnych oraz prawnych na potrzeby rozliczenia ceny nabycia po transakcji, analizy rynkowego poziomu opłaty licencyjnej.

Eksperci Crido dzięki partnerstwu z Hype Innovation - wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań softwarowych w zakresie zarządzania innowacją - świadczą kompleksowe usługi doradcze umożliwiające strukturyzację procesów innowacyjnych, wykorzystując w tym celu nowoczesne narzędzia IT.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Subskrybuj blogi