W styczniu 2019 roku do polskiego ustawodawstwa wprowadzono reżim IP Box (Innovation Box), przewidujący preferencyjną stawkę podatku dochodowego (CIT/PIT) w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”).

Aby przygotować się do skorzystania z IP Box podatnicy powinni wypracować wewnętrzną strategię zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej. Istotne będzie ustalenie całego procesu realizacji prac badawczych, ochrony ich wyników oraz komercjalizacji. Konieczne będzie również spełnienie określonych obowiązków ewidencyjnych.

Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner w CRIDO

W czym możemy Ci pomóc

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Warunki skorzystania z IP Box

Wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie przedmiotu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ramach prac badawczo-rozwojowych

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to:

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Posiadanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej („Kwalifikowane IP”)

 • prawo do wynalazku (patent)
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu
 • wyłączne prawo do odmiany roślin
 • prawo z rejestracji nowych ras zwierząt
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Osiąganie dochodów z kwalifikowanego IP

Dochodem z kwalifikowanego IP jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód:

 • z umowy licencyjnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP
Zobacz więcej

Sprawdź kalkulator IP Box

Narzędzie stworzone przez ekspertów CRIDO, które pozwoli obliczyć, ile możesz oszczędzić korzystając z zachęty IP Box w swojej firmie.

 

Kalkulator IP Box

Pobierz ulotkę

Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane.

Aktualizacja raportu na temat Innovation Box, który eksperci Crido przygotowali pod patronatem Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Subskrybuj blogi