Przygotowanie TPR-C jest łatwe z naszym autorskim narzędziem Compass Easy TPR

2019 rok przyniósł kolejną zmianę przepisów o cenach transferowych i nakłada na podatników jeszcze bardziej szczegółowe obowiązki raportowania cen transferowych do organów skarbowych w porównaniu do lat ubiegłych. Jednym z największych wyzwań w roku 2020 będzie zaraportowanie informacji o cenach transferowych do Szefa KAS za pośrednictwem formularza TPR-C (TPR-P) za rok podatkowy 2019. Obowiązek złożenia formularza TPR został nałożony przez Ustawę o CIT (art. 11t) i odpowiednio Ustawę o PIT (art. 23zf). Zgodnie z przepisami informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Dodatkowo w grudniu 2018 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów ws. informacji o cenach transferowych.

W uzasadnieniu do Rozporządzenia wskazano, że informacja o cenach transferowych ma uproszczoną i przejrzystą formę oraz że składanie jej w formie elektronicznej w oparciu o schemę XML pozwoli na znaczne ograniczenie czasu wypełnienia informacji, jak również zwiększy jej przejrzystość i znacznie uprości sam proces wypełniania.

Samo Rozporządzenie jest krótkie – ma faktycznie tylko 2 strony, ale już Objaśnienia wydane razem z nim mają 18 stron. Obydwa dokumenty nie dają jednak podatnikom wystarczających wskazówek do złożenia informacji, stąd w maju 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wstępną wersję Pytań i Odpowiedzi, które mają rozwiać wątpliwości podatników. Dokument zawierający pytania i odpowiedzi ma 36 stron i został poddany konsultacjom publicznym, zatem kolejna jego wersja może być jeszcze obszerniejsza.

Mimo tych kilku dokumentów objaśniających formularz TPR wciąż budzi wiele kontrowersji, a w miarę jego wypełniania transakcjami pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości, na które wciąż nie ma odpowiedzi. A termin na raportowanie zbliża się nieuchronnie.

Raportowanie TP-R - Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych

Co będzie zawierał TPR?

 • zaklasyfikowanie do typów transakcji,
 • informacje na temat metod i cen stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami,
 • szczegółowe, zróżnicowane informacje odnośnie do sposobu ich weryfikacji, np. korzystanie z danych wewnętrznych lub zewnętrznych, przedział stanowiący rezultat analizy danych porównawczych,
 • informacje na temat przeprowadzonych korekt i ich wartości,
 • informacje na temat zastosowanych safe harbours,
 • wskazanie dodatkowych, opisowych wyjaśnień.

Compass Easy TPR

Opracowaliśmy proste narzędzie, które ułatwia przygotowanie formularza TPR-C, wzbogacone o cenne wskazówki i porady oparte na naszych doświadczeniach, regularnie aktualizowane do najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów, umożliwiające łatwe konwertowanie pliku do formatu .xml i elektronicznej wysyłki do KAS

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego narzędzia Compass Easy TPR?

 • To funkcjonalny arkusz pozwalający w łatwiejszy, szybszy i bardziej zautomatyzowany sposób wypełnić obowiązek raportowania informacji o cenach transferowych
 • Narzędzie jest intuicyjne, zawiera zarówno odniesienie się do aktualnego stanowiska MF w zakresie sposobu wypełniania formularza jak i nasze praktyczne wskazówki wynikające z praktyki
 • Zgodne z aktualnym wzorem formularza i schematem formularza publikowanymi przez MF, jest też na bieżąco aktualizowany
 • Ogranicza ryzyko utraty danych czy braku możliwości poprawienia danych w formularzu
 • Usprawnia i przyspiesza wypełnienie formularza poprzez m.in. możliwość kopiowania danych transakcyjnych
 • Umożliwia bezpieczne zapisywanie i przechowywanie wypełnionego formularza zgodnie z wewnętrznymi procedurami archiwizacji, również dla celów ewentualnej kontroli podatkowej
 • W prosty sposób pozwala na konwersję wypełnionego formularza do formatu .xml i wysyłkę w formie elektronicznej do Szefa KAS

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi