Przygotowanie TPR-C jest łatwe z naszym autorskim narzędziem Compass Easy TPR!

2020 rok przyniósł kolejną zmianę przepisów w zakresie formularza TPR i nakłada na podatników jeszcze bardziej szczegółowe obowiązki raportowania cen transferowych do organów skarbowych w porównaniu do lat ubiegłych. Istotnie rozszerzono zakres raportowania dla niektórych typów transakcji, w szczególności dla umów spółki, restrukturyzacji i transakcji finansowych. Zmianie uległa też forma raportowania niektórych danych, co wymaga dużej dokładności przy wypełnianiu formularza.

Mając na uwadze wysokie maksymalne kary osobiste za nieprawidłowe wypełnienie formularza (maksymalnie nawet powyżej 20 mln zł), formularz TPR jest wyzwaniem nie tylko dla podatników, ale przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za jego wypełnienie.

Zgodnie z przepisami, informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. Nasza praktyka pokazuje, iż administracja podatkowa już korzysta z analizy danych zawartych w formularzach TPR i na podstawie zaraportowanych danych wzywa podatników do przedstawiania wyjaśnień.

Raportowanie TPR - Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych

Mimo znacznego rozbudowania rozporządzenia wprowadzającego formularz TPR o sekcje obejmującą dodatkowe objaśnienia, dokument ten nadal nie daje wystarczających wskazówek do złożenia tej informacji, a ostatnie zmiany mogą znacznie utrudnić ten proces. Również objaśnienia wydane przez MF nie rozwiązały wielu problemów, z którym borykali się podatnicy w minionym roku.

Co zawiera formularz TPR?

  • Zaklasyfikowanie do typów transakcji
  • Informacje na temat metod i cen stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami
  • Szczegółowe, zróżnicowane informacje odnośnie do sposobu ich weryfikacji, np. korzystanie z danych wewnętrznych lub zewnętrznych, przedział stanowiący rezultat analizy danych porównawczych
  • Informacje na temat przeprowadzonych korekt i ich wartości
  • Informacje na temat zastosowanych safe harbours
  • Informacje dotyczące warunków w umowie spółki
  • Szczegółowe informacje dotyczące restrukturyzacji
  • Wskazanie dodatkowych, opisowych wyjaśnień

Dlaczego TPR sprawia trudność?

W czym pomaga narzedzie CRIDO - Compass Easy TPR?

Compass Easy TPR

Opracowaliśmy narzędzie, które:

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi