Compass-WhiteList

Status dostawcy jako podatnika VAT ma znaczenie. Wiedza na ten temat stanowi punkt wyjścia dalszej oceny rzetelności partnera biznesowego. Ma ona fundamentalne znaczenie dla potwierdzenia należytej staranności podatnika w przypadku ujawnienia jego nieświadomego udziału w przestępczym procederze wyłudzenia podatku. Compass-WhiteList pozwala na efektywne i przyjazne dla użytkownika zarządzanie płatnościami w aktualnym otoczeniu prawnym.

Biała lista podatników - poznaj dostawcę jednym kliknięciem

Publikacja „białej listy” pozwoliła podatnikom na poznanie historii rejestracji VAT ich kontrahentów. W jednym wykazie znajdziemy informację na temat:

  • podatników, którym organy podatkowe odmówiły rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,
  • podatników, których rejestracja została przywrócona,
  • podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni z VAT.

Ewidencja zawiera również informację na temat rachunków bankowych ujętych w zgłoszeniach rejestracyjnych podatnika, a także możliwość sprawdzenia szczegółowych danych rejestrowych podmiotu.
Przeprowadzona w naszym systemie weryfikacja jest każdorazowo potwierdzona przez unikalny klucz elektroniczny, będący dowodem wysłania zapytania o wskazany podmiot w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie.

Uniknij sankcji, płać na konta znane fiskusowi

Udostępniając nowe funkcjonalności, ustawodawca oczekuje od przedsiębiorców dochowania najwyższych standardów współpracy z fiskusem. Zanim podatnik przeleje na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą dostawcy kwotę 15.000 zł lub wyższą powinien sprawdzić czy znajduje się on w opublikowanej ewidencji oraz czy rachunek, na który trafi płatność jest znany organom podatkowym.

Przesłanie środków na niezgłoszone konto wykluczy prawo ujęcia wydatku jako koszt uzyskania przychodu.

Niewłaściwie zrealizowany przelew doprowadzi również do powstania odpowiedzialności solidarnej całym majątkiem za zaległości podatkowe dostawcy lub usługodawcy w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę należność.

Możliwość zapoznania się ze szczegółową historią kontrahenta na nowo definiuje również warunki oceny należytej staranności przedsiębiorców zagrożonych udziałem w procederze wyłudzania podatku. Znacząco wpływa również na możliwość stawiania im zarzutów karnych skarbowych.

Funkcjonalność narzędzia Compass-WhiteList

poprzez sprawdzenie dowolnego odpowiednio ustrukturyzowanego pliku Excel, pliku przelewów bankowych (np. w formacie PLI) lub pliku wyciągów bankowych (np. w formacie MT940). Należy podkreślić, iż z uwagi na możliwe sankcje, obsługa plików przelewów oraz wyciągów jest niezwykle istotna dla zachowania należytej staranności przy przelewach bankowych - tym bardziej, iż instytucje bankowe nie będą na ten moment zajmowały się tym tematem.

funkcjonalność niedostępna poprzednio

Dostępne są tutaj następujące informacje:

  • Dane teleadresowe
  • Zarząd Prokurenci
  • Udziałowcy / wspólnicy
  • Rachunki bankowe

z systemem/modułem finansowo-księgowym, np. poprzez roboty software’owe RPA, usprawniająca w znakomitym stopniu nowy, rozszerzony proces obsługi płatności dokumentów handlowych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się nami

Compass WhiteList - POZNAJ DOSTAWCĘ JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Dzieje się teraz w biznesie