Rozumiejąc zmieniające się otoczenie podatkowe, stworzyliśmy Program „Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe” oparty o 3 poziomy weryfikacji rozliczeń - do wyboru w zależności od aktualnych potrzeb danej organizacji.

Czy podążasz za dynamiką zmian podatkowych?

Nasze prace w zależności od Państwa wyboru możemy prowadzić z użyciem zaawansowanych technologii Tax Technology (produkty z rodziny Compass) a także w zależności od pakietu przedstawić propozycję swoistego „ubezpieczenia” na wypadek kontroli weryfikowanych obszarów.

Czy dostrzegasz trendy międzynarodowe?

JAK MOŻEMY POMÓC?

Strategiczny Przegląd Podatkowy

CEL:

 • analiza strategicznych z punktu widzenia działalności
  przedsiębiorstwa obszarów wraz z ocena CRIDO co do ich
  podatkowego traktowania;
 • identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz wskazanie
  rekomendacji w zakresie ich zabezpieczenia lub
  wyeliminowania na wypadek kontroli podatkowej.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • koncentracja tylko na najistotniejszych
  kwestiach/transakcjach w danym okresie
  ograniczone zaangazowanie czasu po stronie zespołu
  podatkowego klienta
 • ograniczony zakres trwania = szybkie wyniki oraz mniejsze
  koszty
 • zwięzły raport (red flag) adresujący główne konkluzje
  z przeglądu

CZAS REALIZACJI:

 • do 10 dni roboczych

Przegląd Podatkowy 360

CEL:

 • analiza pełnego spektrum działalności przedsiębiorstwa wraz
  z oceną CRIDO co do podatkowego traktowania zdarzeń gospodarczych
 • identyfikacja oraz kwantyfikacja potencjalnych ryzyk oraz możliwości ich
  zabezpieczenia lub wyeliminowania na wypadek kontroli podatkowej
 • identyfikacja obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • kompleksowa analiza rozliczeń podatkowych CIT w ramach prowadzonej
  działalności
 • wsparcie przy identyfikacji obszarów ryzyka jeszcze przed złożeniem
  deklaracji (lub korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy
 • ocena bezpieczeństwa, przejrzystości oraz spójności procesów
  w ramach funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem
  rekomendacji w tym zakresie
 • pełen raport z przeglądu podsumowujący:
  • zidentyfikowane obszary ryzyka wraz z ich kwantyfikacja, analiza
   prawno-podatkowa oraz zaleceniami co do zaadresowania tych ryzyk
   w organizacji oraz
  • ocenę poziomu bezpieczeństwa podatkowego spółki

CZAS REALIZACJI:

 • do 15 dni roboczych

Przegląd „Polski Ład”

CEL:

 • spojrzenie na działalność gospodarcza klienta z perspektywy wpływu tzw.
  „Polskiego Ładu” na rozliczenia podatkowe firmy;
 • identyfikacja obszarów, które mogą powodować wzrost obciążeń fiskalnych lub dodatkowych obowiązków o charakterze compliance;
 • identyfikacja obszarów, które mogą być potencjalnym źródłem do zastosowania ulg lub zwolnień podatkowych.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • potwierdzenie gotowości firmy na wpływ zmian podatkowych z „Polskiego Ładu”
  lub wskazanie obszarów, które wymagają zaangażowania w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed potencjalnymi ryzykami podatkowymi;
 • raport z prac podsumowujący wyniki naszej analizy wraz z oceną i/lub
  rekomendacjami w zakresie implementacji środków zaradczych.

CZAS REALIZACJI:

 • do 10 dni roboczych

Dowiedz się więcej

Poznaj najważniejsze obecnie trendy, znajdujące swoje odzwierciedlenie w przepisach podatkowo-prawnych. Zapraszamy do lektury opracowania i rozpoczęcia szerszej rozmowy o znaczeniu trendów dla obszaru podatkowego i biznesu. >> Pobierz raport.

Bądź na bieżąco z kluczowymi zmianami podatkowymi

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów

Warto zapytać

Subskrybuj blogi