Bezpieczna organizacja w świecie cyfrowym

Klasyczny model zarządzania przedsiębiorstwem w dzisiejszym, dynamicznym świecie, w którym nowe technologie odgrywają kluczowa rolę, już się nie sprawdza. Żeby być przedsiębiorstwem konkurencyjnym trzeba umiejętnie korzystać z nowych cyfrowych narzędzi w zarządzaniu organizacją, podnosić cyfrowe kompetencje i uczyć się jak prowadzić przedsiębiorstwo w modelu opartym na wiedzy – ale to nie wszystko.

W dzisiejszych czasach absolutnie kluczowe jest zarządzanie ryzykiem prawnym, to jest takie ustawienie procesów i procedur w przedsiębiorstwie, aby organizacja minimalizowała potencjalne ryzyka związane z działalnością niezgodną z prawem lub działaniem narażającym organizację na niebezpieczeństwo ataków hakerskich.

Widzimy następujące wątki, które mogą mieć największe znaczenie dla biznesu:
Jeżeli spółka nie zadba o implementację wymagań RODO, grożą jej gigantyczne kary finansowe oraz straty wizerunkowe.
Żadna firma w obecnych czasach nie może bagatelizować RODO, chociażby z uwagi na bardzo wysokie kary finansowe za nieprzygotowanie organizacji do wymogów rozporządzenia. Należy pamiętać, aby przygotować stosowne dokumenty i procedury, dokonać audytu procesów i przepływu danych. Czasami trzeba również zapewnić wsparcie w zakresie informatycznym, korzystać z pomocy renomowanych dostawców usług informatycznych;
Jeżeli spółka nie monitoruje w sposób efektywny wykonywania umów w zakresie IP/IT, naraża się na ryzyka prawne naruszeń praw wyłącznych osób trzecich i w konsekwencji może być zmuszona do zapłaty odszkodowań lub zaprzestania korzystania z aktywów niematerialnych spółki.

Optymalizacja w zakresie IT to już obecnie standard, jeden z obszarów gdzie można skutecznie szukać oszczędności przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem prawnym. W szczególności dotyczy to zapewnienia stosownej komunikacji, minimalizacji ryzyk prowadzących do wypowiedzenia umowy, nadzór nad realizacją konkretnych KPAs, itp.

Jeżeli spółka nie poukładała procesu zarządzania własnością intelektualną w organizacji, w taki sposób, aby skutecznie i efektywnie zarządzać ryzykiem prawnym i biznesowym to przedsiębiorcy muszą liczyć się z bardzo dotkliwymi sankcjami, zarówno prawnymi (utrata prawa do posługiwania się danym znakiem towarowym lub korzystaniem z utworu) jak i biznesowymi (wymierne straty finansowe w przypadku przegranej sprawy sądowej oraz straty wizerunkowe).
Należy zadbać aby spółka skutecznie nabyła prawa własności intelektualnej przygotowując stosowne wzory dokumentów (umów o pracę, umów o współpracę, umów licencyjnych lub też umów przenoszących stosowne prawa własności intelektualnej), dokonała rejestracji swoich praw własności przemysłowej w zakresie koniecznym do realizacji celów biznesowych spółki, bezpiecznie wchodziła w relacje kontraktowe ze swoimi partnerami biznesowymi, zarówno klientami jak i dostawcami, zapewniła bezpieczeństwo i ochronę własnego know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa, utworów i wytworów pracy intelektu swoich pracowników i kontrahentów.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej wiąże się również z koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem oraz organami – np. UOKiK lub UODO, jak również UP. Spory IP/IT i postępowanie przed sądami w tym zakresie jest bardzo specyficzne i brak doświadczenia oraz kompetencji w tym zakresie może decydować o przegranej w sądzie a w konsekwencji spowodować obowiązek zapłaty odszkodowania oraz zaprzestania korzystania z dóbr własności intelektualnej przez przedsiębiorcę.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi