Akwizycje zagraniczne polskich przedsiębiorców

Akwizycje należą do procesów, które towarzyszą rozwojowi gospodarki. W krajach rozwiniętych są jedną z podstawowych metod realizacji strategii firm. Praktyka pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na akwizycje poza granicami kraju.

Finansowanie transakcji

W tym kontekście inwestor może wziąć pod uwagę nie tylko tradycyjne źródła kapitału, ale także instrumenty dostępne tylko dla akwizycji zagranicznych, jak chociażby pozyskanie pasywnego współinwestora w postaci funduszu ekspansji zagranicznej PFR TFI S.A.

Specyficzne lokalne regulacje prawne

W zależności od sektora, w którym działa przejmowana spółka, mogą występować specyficzne regulacje prawne (np. Exon-Florio w USA czy podobne regulacje we Francji czy Japonii) znacząco zwiększające po stronie inwestora koszty przeprowadzenia transakcji czy wręcz uprawniające właściwe organy do zablokowania akwizycji.

Ograniczenia klauzul o zakazie konkurencji

Do transakcji transgranicznych o wymiarze wspólnotowym znajdzie zastosowanie komunikat KE w sprawie ograniczeń bezpośrednio związanych i koniecznych dla dokonania koncentracji (2005/C56/03). Wprowadza on ograniczenia czasowe (zasadniczo od 2 do 3 lat) i terytorialne klauzul o zakazie konkurencji zamieszczanych w umowach inwestycyjnych

Specyfika zidentyfikowanych w toku badania due diligence ryzyk

W trakcie badania due diligence mogą wyjść na jaw ryzyka, które w polskich realiach określilibyśmy jako materialne i które stawiałyby pod znakiem zapytania dokończenie transakcji.  Może być jednak tak, że ryzyka te są w wybranym państwie w znacznym stopniu akceptowalne.

 

Lokalne uwarunkowania kulturowe

Przykładowo, ustalając harmonogram transakcji we Francji czy Włoszech inwestor powinien wziąć pod uwagę, że nie będzie możliwości prowadzenia negocjacji w sierpniu, gdyż jest to sezon urlopowy.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc:

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Fuzje i przejęcia polskich firm w czasach pandemii (2020- Q3 2021)

Raport zawiera podsumowanie krajowych i zagranicznych transakcji M&A dokonanych przez polskie firmy w okresie pandemii tj. w latach 2020 - Q3 2021

Pobierz

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi