Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie w ramach Poddziałania 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne można uzyskać na realizacje projektów związanych z nowymi technologiami. Celem projektu może być wdrożenie technologii zakupionej od podmiotu zewnętrznego lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP.

Czytaj więcej:

>>Kredyt na innowacje technologiczne – czas na zmiany

Koszty kwalifikowane i kryteria oceny

Koszty kwalifikowane:

 • nabycie nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych (zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

 

Kluczowe kryteria oceny:

 • przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii,
  a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których
  technologia ta została już wdrożona (tak/nie)
 • wdrożenie nowej technologii w określonej postaci: prawa
  własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych,
  wyników badan przemysłowych lub nieopatentowanej
  wiedzy technicznej (tak/nie)
 • nowość rezultatu projektu z punktu widzenia działalności
  wnioskodawcy (tak/nie)
 • innowacyjność technologii: nowe dotychczas niedostępne
  rozwiązania – 4,5 pkt, rozwiniecie istniejących rozwiązań
  – 2 pkt, brak innowacyjnych rozwiązan – 0 pkt
 • innowacyjność: produkt przełomowy z punktu widzenia
  danej branży na poziomie światowym – 6 pkt,
  na poziomie krajowym – 3 pkt, brak przełomowości – 0 pkt
 • rozwiązanie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
  – 2 pkt i/lub dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich
  technologii lub zaawansowanych technologicznie
  wiedzochłonnych usług – 1 pkt

Wartość kosztów kwalifikowanych może wynosić do 50 mln EUR, natomiast maksymalna wartość kredytu inwestycyjnego to 100% wartości inwestycji. Poziom wsparcia projektu w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne jest różny dla poszczególnych województw – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Wysokość premii technologicznej jest nieograniczona kwotowo.

 

CRIDO Poziom wsparcie w konkursie Badania na rynek

Dodatkowe wsparcie na realizację usług doradczych

Wsparcie na realizację usług doradczych nie może przekroczyć 50% wsparcia wartości tych wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych i jednocześnie 500 000 PLN.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 grudnia 2020 w podziale na rundy:

Runda I: 1 – 30 czerwca
Runda II: 1 – 30 lipca
Runda III: 31 lipca – 31 sierpnia
Runda IV: 1 – 30 września
Runda V: 1- 29 października
Runda VI: 30 października – 30 listopada
Runda VII: 1 – 30 grudnia do godziny 15:00

Budżet konkursu

Budżet konkursu wynosi 350 mln PLN.

Pobierz ulotkę Kredyt na innowacje technologiczne

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi