Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie w ramach Poddziałania 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne można uzyskać na realizacje projektów związanych z nowymi technologiami. Celem projektu może być wdrożenie technologii zakupionej od podmiotu zewnętrznego lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP.

Koszty kwalifikowane i kryteria oceny

Koszty kwalifikowane:

  • nabycie nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

Kluczowe kryteria oceny:

  • innowacyjność technologii,
  • nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu
  • wdrożenie nowej technologii w określonej postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacja Eurostat

Wartość kosztów kwalifikowanych może wynosić do 50 mln EUR, natomiast maksymalna wartość kredytu to 75% wartości inwestycji. Poziom wsparcia projektu jest w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne jest różny dla poszczególnych województw, w województwie mazowieckim dodatkowo wyróżniony został region warszawski wschodni, zachodni i Warszawa, tutaj maksymalny poziom wsparcie jest niższy niż w całym województwie mazowieckim.

W ramach limitu 6 mln PLN przedsiębiorcy mogą również skorzystać ze wsparcia na realizację usług doradczych na wykonanie ekspertyz, koncepcji, studiów lub projektów technicznych. Wsparcie na usługi doradcze może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych tych usług.

Termin naboru wniosków

15 października 2019 do 23 kwietnia 2020 oraz 24 września 2020 do 30 grudnia 2020

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi