Horyzont 2020

Głównym celem programu Horyzont 2020 jest finansowanie badań naukowych i innowacji w Europie. Jest to największy program, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi aż 80 mld EUR. Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną. Jednym z konkursów w programie Horyzont 2020 jest EIC Accelerator Pilot.

CRIDO numerem 1 wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020

Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019, magazyn Fundusze Europejskie

W najnowszym rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych organizowanym przez portal Fundusze Europejskie CRIDO stanęło na podium aż 13 razy. Zespół Biznes i innowacje jest numerem 1 w klasyfikacji generalnej wg wartości pozyskanych dotacji oraz wartości projektów, wg liczby dotacji pozyskanych z konkursu Szybka ścieżka, wg wartości wsparcia pozyskanego z konkursu Instrument MŚP w ramach programu Horyzont 2020 oraz najskuteczniejszą firmą wg wartości i liczby dotacji oraz wartości projektów dla dużych firm.

EIC Accelerator Pilot (dawniej SME Instrument)

Małe lub średnie firmy mają możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dedykowanego programu – EIC Accelerator Pilot. Skierowany jest on do firm, które mają duży potencjał wzrostu i chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Każda innowacja może liczyć na odpowiednie wsparcie, niezależnie czy jest ona tworzona w sektorze technologicznym, czy np. społecznym lub usługowym.

Beneficjentem może być firma z sektora MŚP, której rozwiązanie osiągnęło co najmniej poziom gotowości technologicznej TRL6 („Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”).

Istotne informacje

Formy finansowania

 1. Grant od 500 tys. do 2,5 mln EUR
 2. Blended finance: grant do 2,5 mln EUR oraz finansowanie kapitałowe sięgające nawet 15 mln EUR

 

Zakres wsparcia

 1. Rozwój i demonstracja technologii
 2. Wydatki związane z pracami B+R
 3. Wynagrodzenia
 4. Podwykonastwo
 5. Koszty podrózy
 6. Amortyzacja środków trwałych
 7. Zakup towarów i usłgu

Wybrane kryteria oceny w EIC Accelerator Pilot

 • wpływ projektu, m.in. zaspokojenie potrzeb grup docelowych, rozwój i wzrost konkurencyjności wnioskodawcy, model biznesowy, znaczenie dla międzynarodowego rynku, strategia IP
 • doskonałość projektu, m.in. innowacyjność, trafność zaproponowanego podejścia, interdyscyplinarność, przewidywane korzyści w stosunku do zaplanowanych wydatków
 • jakość i efektywność wdrożenia, m.in. efektywność kosztowa, zasadność harmonogramu i budżetu w kontekście założonych celów, zasoby kadrowe

Terminy naborów

2020 rok

 • do 18 marca
 • do 19 maja – konkurs dla projektów, które wykażą w jaki sposób ich innowacje przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego z ośmiu celów europejskiego zielonego porozumienia (European Green Deal). Jednocześnie 25% finalistów muszą stanowić firmy kierowane przez kobiety*
 • do 7 października – konkurs, w którym 25% finalistów muszą stanowić firmy kierowane przez kobiety*

*w przypadku nie osiągnięcia poziomu 25% firm – finalistów prowadzonych przez kobiety w danym konkursie wówczas Komisja wyznaczy dodatkowe terminy na rozmowy oceniające dla firm prowadzonych przez kobiety.

Pobierz ulotkę EIC Accelerator

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenie

Samurai Labs

Maksymalny grant z I Fazy Instrumentu MSP dla Samurai Labs, pierwszego w Polsce niepublicznego laboratorium badań nad sztuczną inteligencją.  Szczegóły projektu Samurai Labs

PolTREG

2,5 mln EUR dofinansowania z programu Horyzont 2020 w ramach II Fazy SME Instrument na rozwój projektu dotyczącego rozwoju innowacyjnej terapii cukrzycy  Szczegóły projektu PolTREG

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Zebranie i analiza informacji na temat obecnych i planowanych działań oraz potrzeb klienta w celu selekcji projektów pod katem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych.

Kształtowanie projektów oraz wsparcie przy ich dostosowywaniu pod katem kryteriów wyboru i wymagań instytucji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu załączników.

Bezpośrednie kontakty z instytucja i przygotowanie ewentualnych uzupełnień / dodatkowych wyjaśnień, a także przygotowanie wnioskodawcy do Panelu.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz asysta w kontaktach z instytucją.

Stałe lub doraźne wspieranie beneficjenta m.in. w przygotowywaniu wniosków o płatność i wprowadzaniu zmian do umowy.

Subskrybuj blogi