GameINN

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny agendy badawczej programu sektorowego GameINN.

Kluczowe kryteria oceny

 • adekwatność prac B+R i prawidłowe określenie kamieni milowych
 • kadra badawcza zaangażowana w projekt
 • zasoby techniczne zapewniające prawidłową realizację prac B+R
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 • wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo
 • amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
 • amortyzacja budynków
 • materiały oraz sprzęt laboratoryjny
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • promocja projektu
 • audyt zewnętrzny
 • koszty pośrednie

Szczegóły konkursu

16 grudnia 2019 - 16 marca 2020

100 mln PLN

Minimalna: 400 tys. PLN
Maksymalna: 20 mln PLN

20 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
15 mln EUR - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi