Badania na rynek

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo–rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, bądź zakupionych przez wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

Kluczowe kryteria oceny i koszty kwalifikowane

Kluczowe kryteria oceny:

 • przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)
 • wdrożenie wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony własności intelektualnej (posiadanie patentu / wzoru użytkowego lub zgłoszenia
  jest premiowane)
 • poziom innowacji produktowej (co najmniej w skali kraju)
 • potencjał rynkowy rezultatu projektu
 • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym

Koszty kwalifikowane:

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
 • roboty i materiały budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

W konkursie Badania na rynek minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln PLN, maksymalna to 50 mln EUR.  Poziom wsparcia projektu jest różny dla poszczególnych województw i wynosi od 20% do 60% dla średnich przedsiębiorstw.

 

Poziom wsparcia inwestycji (Badania na rynek)

Dodatkowe wsparcie

Na realizację prac rozwojowych

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z aspektami technologicznymi wynikającymi z wdrożenia wyników prac B+R, w maksymalnej wysokości do 450 tys. PLN i równocześnie nie więcej niż:

 • 45% kosztów kwalifikowanych tych prac – przedsiębiorstwa mikro i małe
 • 35% kosztów kwalifikowanych tych prac – przedsiębiorstwa średnie

Na realizację usług doradczych

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację usług doradczych, które nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych, w maksymalnej wysokości 500 tys. PLN i równocześnie nie więcej
niż 50% kosztów kwalifikowanych tych usług

Termin naboru wniosków

13 stycznia 2021 – 17 lutego 2021

Budżet konkursu

Konkurs ogólny: 500 mln PLN

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi