Agencja Badań Medycznych

 780 mln PLN zostanie przeznaczonych na projekty przedsiębiorstw dot. innowacyjnych wyrobów medycznych, rozwoju medycyny celowanej
lub personalizowanej oraz rozwoju leków generycznych i biopodobnych.

Na niekomercyjne badania kliniczne z kolei ABM planuje wydać 300 mln PLN.

Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty związane z rozwojem produktów stosowanych w leczeniu nowotworów, cukrzycy, chorób układu krążenia i układu oddechowego, chorób rzadkich oraz chorób wieku dziecięcego. Na dodatkową premię będą mogły liczyć również rozwiązania, dla których na dzień złożenia wniosku brak jest w Rejestrze Produktów Leczniczych innych niż produkt oryginalny leków, opartych na substancji czynnej stanowiącej/stanowiących przedmiot aplikacji konkursowej.

 

 

 

 

Wartość zgłaszanych do finansowania projektów musi mieścić się w przedziale 2-20 mln PLN kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły konkursu

31 maja 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

150 mln PLN

Będą w nim mogli wziąć udział przedsiębiorcy, niezależnie od swojego statusu wielkościowego, którzy są zarejestrowani w KRS co najmniej od 2 lat, prowadzą działalność produkcyjną w zakresie podstawowych wyrobów farmaceutycznych (Dział 21 PKD), dysponują (na terenie UE/EOG) infrastrukturą produkcyjną służącą wytwarzaniu wyrobów farmaceutycznych, o ile za 2 ostatnie lata obrotowe uzyskali przychód ze sprzedaży na poziomie min. 2 mln PLN. Konkurs dopuszcza również możliwość formowania konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych bądź innych przedsiębiorców).

Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być Projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i Projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe.

 

 

W ramach tego konkursu finansowanie Agencji przeznaczone zostanie na projekty B+R dot. wyrobów medycznych klas IIa, IIb, III albo wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki in vitro klasy B, C, D.

 

 

Ponadto, szczególnie premiowane będą wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję oraz wyroby z zakresu robotyki.

Szczegóły konkursu

30 marca 2022 r. od godziny 12:00:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 12:00:59

100 mln PLN

W tym konkursie wnioskodawcą może być duże przedsiębiorstwo, MŚP oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych i podmiotów leczniczych (łącznie maksymalnie 4 podmioty), w których liderem jest przedsiębiorca

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Subskrybuj blogi