Wyzwania związane z nowymi wymaganiami w zakresie cen transferowych

Lokalizacja:

Bobrzyńskiego 14, Kraków, Polska

Kiedy:

4 czerwca 2019, godz. 10.00

W ostatnim czasie, obszar cen transferowych ponownie był przedmiotem gruntownych zmian legislacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. organy skarbowe będą kładły jeszcze większy nacisk na rynkowość transakcji, zmianie ulegną sankcje za nierynkowość (w praktyce ich stosowanie będzie łatwiejsze), w tym w szczególności zwiększy się bezpośrednia odpowiedzialność (w tym na gruncie KKS) kierownika jednostki w zakresie ustalania warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podczas spotkania eksperci CRIDO opowiedzą m.in. o tym:

  • w jaki sposób zmienia się odpowiedzialność zarządu?
  • jakie sankcje za nierynkowość transakcji przewidział ustawodawca?
  • jak się przygotować do zmian i na co zwrócić uwagę?
  • czy warto skorzystać z nowych przepisów w odniesieniu do 2018 roku?
  • jakie dane przekażemy administracji podatkowej w formularzu TP-R?
  • jakie narzędzia można wykorzystać w celu ograniczenia ryzyka?
  • kiedy nie trzeba sporządzać dokumentacji cen transferowych?

Informacje organizacyjne:

Spotkanie współorganizowane z Fundacją Klaster LifeScience w Krakowie. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 czerwca, w godzinach 10.00 – 13.00 w budynku Park Life Science, ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie (budynek C, sala Titanic).

Partner wydarzenia

Subskrybuj blogi