Planowane zmiany w podatku akcyzowym w 2022 roku i kolejnych latach

Lokalizacja:

online

Kiedy:

20 października 2021, godz. 11.00

Planowane nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym wynikają głównie z konieczności implementacji znowelizowanych dyrektywy horyzontalnej oraz dyrektywy alkoholowej. Będą więc miały one wpływ na wszystkie podmioty, których działalność związana jest z wyrobami akcyzowymi. Zmiany będą wchodzić w życie w różnym czasie i niejednokrotnie będą wymagać znacznego dostosowania procesów wewnętrznych, elastycznego zwiększenia zasobów elektronicznych, jak i weryfikacji relacji z kontrahentami. Dlatego też odnalezienie się w nowych regulacjach nie będzie prostym zadaniem.

Kogo może to dotyczyć?

Projektowane zmiany dotkną wszystkie podmioty, prowadzące działalność związaną z wyrobami akcyzowymi. W największym stopniu swoją działalność do nowych przepisów będą musiały dostosować podmioty, które biorą udział w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych (w szczególności wewnątrz UE oraz w zakresie importu do składu podatkowego), a także podmioty z branży alkoholowej.

W związku jednak z faktem, iż zmiany w większości wynikają z konieczności implementacji nowelizacji dyrektywy horyzontalnej, dotkną one tak naprawdę całego rynku akcyzowego.

Co się zmienia?

Projektowane przepisy dotyczą między innymi:

 • skomputeryzowania procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji (z zapłaconą akcyzą) – wprowadzenia elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), a także instytucji uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego;
 • możliwości dokonania importu bezpośrednio do składu podatkowego (dopuszczenie do obrotu w składzie podatkowym);
 • zmian dotyczących przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem stałym;
 • zmian regulacji dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w innym państwie członkowskim przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. sprzedaż na odległość);
 • zmiany pojęcia nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych;
 • rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego oraz modyfikacja katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o zwrot akcyzy;
 • zmiana sposobu pomiaru w stopniach Plato w piwie;
 • innych zmian w zakresie opodatkowania akcyzą alkoholi i napojów alkoholowych;
 • podwyższenia stawek akcyzy oraz ich określenia na najbliższe lata.

O czym będziemy mówić?

W trakcie webinarium, które odbędzie się w środę, 20 października 2021 r. w godzinach 11:00 - 12:00, przybliżymy najważniejsze aspekty planowanych zmian oraz opowiemy o działaniach, które powinny zostać podjęte w celu przygotowania się do nowych regulacji. Przypomnimy również obowiązki wynikające z obowiązujących regulacji, które często umykają podmiotom, których działalność nie koncentruje się wokół wyrobów akcyzowych, a także odniesiemy się do nowych ważnych wyroków TSUE.

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

 • Jakie dodatkowe obowiązki pojawią się w związku z wprowadzeniem elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD)?
 • Kto skorzysta na regulacjach dotyczących możliwości dokonania importu bezpośrednio do składu podatkowego?
 • Czym jest „sprzedaż na odległość” i jakie są jej konsekwencje w podatku akcyzowym?
 • Kto uzyska uprawnienie do zwrotu podatku akcyzowego?
 • Z czym będzie musiała zmierzyć się branża piwowarska?
 • Jakie inne zmiany dotkną branży alkoholowej?
 • Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ostatniego orzecznictwa TSUE?
 • Jaki jest planowany wzrost stawek akcyzy w najbliższych latach?
 • Jakie wyzwania oraz możliwości rodzą się w związku z planowanymi zmianami?

Webinarium może być również dobrą okazją do zweryfikowania, czy dany problem dotyka Państwa działalności i przyjrzenia się swoim obowiązkom na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.


Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem dołączenia do powyższego webinarium jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Warunkiem otrzymania prezentacji ze spotkania jest uczestnictwo w webinarze.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo *link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

*Uwaga: po weryfikacji zgłoszeń, link zostanie do Państwa przesłany w dzień poprzedzający webinar. Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o:

 1. Sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce mailowej
 2. Skontaktowanie się z osobą kontaktową podaną na dole strony

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do webinaru:

 1. Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez stałe łącze;
 2. Dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1Mbit/s. Można to sprawdzić na stronie www.speedtest.net;
 3. Zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 4. Posiadanie głośnika lub słuchawek.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Zarejestruj się na wydarzenie

Wydarzenie skierowane jest do osób decyzyjnych w firmach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia audytorium zgodnego z celem i tematyką wydarzenia.

Prelegenci

Agnieszka Kisielewska

starszy menedżer w CRIDO

Aleksandra Kielar

starszy konsultant w CRIDO

Jan Zimnicki

starszy konsultant w CRIDO

Subskrybuj blogi