Śniadanie biznesowe: Objaśnienia WHT – prosta historia czy zagubiona autostrada? (trzeci termin)

Lokalizacja:

Casa Pablo, Grzybowska, Warszawa, Polska

Kiedy:

9 lipca 2019, godz. 9.00

Już od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy dokonujący wypłaty niektórych należności na rzecz zagranicznych kontrahentów muszą stosować nowe przepisy w podatku u źródła m.in. w zakresie należytej staranności czy nowej definicji tzw. rzeczywistego właściciela płatności. Od 1 lipca 2019 r. skorzystanie z preferencji w poborze podatku u źródła dla wypłat należności powyżej 2 mln złotych zostaje uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków formalnych, bez których pobranie WHT wg stawki krajowej będzie co do zasady automatyczne.

Ministerstwo Finansów podejmuje próbę wyjaśnienia nowych przepisów w projekcie objaśnień, a my postaramy się zdjąć ciuciubabkową opaskę WHT w trakcie śniadania podatkowego pt. "Objaśnienia WHT – prosta historia czy zagubiona autostrada?".

 

Podczas spotkania eksperci CRIDO omówią następujące zagadnienia:

• nowe przepisy – nowa praktyka
• należyta staranność: kiedy więcej a kiedy mniej?
• rzeczywisty właściciel: postać mityczna czy autentyczna – spółki holdingowe i zagraniczne CUW
• praktyczne sytuacje, z którymi się zetknęliśmy i wnioski z nich płynące
• jak zaczyna kształtować się praktyka w zakresie rozumienia nowych pojęć takich jak: należyta staranność, rzeczywisty właściciel odsetek, czy limit 2 mln zł
• czy proces weryfikacji kontrahentów i należytej staranności można jakoś ułożyć i ucywilizować?

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja (formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony).

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Zarejestruj sie na wydarzenie

Wydarzenie skierowane jest do osób decyzyjnych w firmach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia audytorium zgodnego z celem i tematyką wydarzenia.