Śniadanie podatkowe: Rewolucja w stawkach VAT

Lokalizacja:

Casa Pablo, Grzybowska 5a, Warszawa

Kiedy:

6 Grudzień 2018, 8.30

W dniu 9 listopada opublikowany został projekt nowej matrycy stawek VAT. Wiele wskazuje na to, że w obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas rewolucyjne, nieporównywalne w skali ostatnich lat zmiany. Projekt na nowo definiuje towary i usługi korzystające z preferencji stawkowych oraz wprowadza instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej. Odpowiednio wczesne określenie wpływu nowej matrycy stawek VAT na prowadzoną działalność pozwoli na właściwe przygotowanie się do jej praktycznego wdrożenia, a także – pozwoli rozpoznać ewentualną potrzebę uczestniczenia w pracach legislacyjnych. Niektóre z założeń projektu nie są jednak wolne od istotnych kontrowersji, które mogą być problematyczne dla biznesu. Te ostatnie wymagają dyskusji zwłaszcza z uwagi na fakt, iż Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące projektu.

W związku z powyższym zapraszamy na śniadanie podatkowe, które organizujemy w dniu 6 grudnia.  Podczas spotkania omówimy w szczególności: 

• zmiany systemowe wprowadzane przez nową matrycę stawek VAT,
• zasady ustalania kodów Nomenklatury Scalonej (CN) / grupowań PKWiU,
• przewidywaną procedurę uzyskiwania Wiążącej Informacji Stawkowej oraz walor tego dokumentu, jak również znaczenie Wiążących Informacji Taryfowych i Wiążących Informacji Akcyzowych,
• wpływ nowych regulacji na dotychczasową praktykę stosowania stawek VAT,
• zakres odwrotnego obciążenia w świetle nowych zasad klasyfikacji,
• zmiany w opodatkowaniu wybranych towarów i usług.

Prelegenci

Roman Namysłowski

partner zarządzający w CRIDO

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Zarejestruj sie na wydarzenie

Wydarzenie skierowane jest do osób decyzyjnych w firmach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia audytorium zgodnego z celem i tematyką wydarzenia.